Regulamin rekrutacji 2020/2021

Pobierz Regulamin Naboru 2020-2021

Rekrutacja do wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

  1. od 15 czerwca – 10 lipca 2020 w godz. 800 – 1500 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły i pobierają skierowania na badania lekarskie;
  1. od 15 – 22 czerwca w godz. 800 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły; Terminy prób sprawności do klasy sportowej i SMS oraz ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej zawarto w harmonogramie prób sprawności
  1. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły
  1. od 26  czerwca  do  10  lipca w godz. 800 – 1500 kandydaci  składają  świadectwa  ukończenia  szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i pobierają skierowania na badania lekarskie;
  1. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 uzupełnienie wniosku o zaświadczenie w wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz ewentualna zmiana szkół
  1. 12 sierpnia 2020 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej orasz list kandydatów niezakwalifikowanych.
  1. od 13 – 18 sierpnia w godz. 800 – 1500uczniowie umieszczeni na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej)
  1. 19 sierpnia do  godz.  1400   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  1. od 20 sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

Harmonogram prób sprawności fizycznej dla kandydatów

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

oraz klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym

TYLKO W DNIACH od 15 – 22 czerwca w godz. 800 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły;

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

 – PIŁKA NOŻNA odpowiedzialni trenerzy Dominik Błaszczak tel. 537 407 081, Artur Serocki tel. 602 578 388 oraz Tomasz Maciakiewicz tel.  605 521 583;

I termin – 23 czerwca 2020 godz. 10.00, hala ZST Płock

II termin – 14  lipca 2020 godz. 10.00, hala ZST Płock

PIŁKA RĘCZNA – odpowiedzialny Marek Przybyszewski tel. 509 270 463

I TERMIN – 1.07.2020r. godz.10.00 hala sportowa

II TERMIN – 15.07.2020r. godz.10.00 hala sportowa

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego (wioślarstwo) – odpowiedzialny Jacek Karolak, tel. 606 932 966 i Piotr Sałkowski 602 606 687 ;

       I TERMIN – 24 czerwca 2020 godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST

       II TERMIN –  6 lipca 2020 godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

 

ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;

I termin – 9 lipca 2020

II termin – 31 lipca 2020

Pobierz Regulamin Naboru 2020-2021

regulaminNaboru2020_2021
Skip to content