Raport z ewaluacji monitoringu w roku 2021

Płock, 10.01.2022 r.

Raport z ewaluacji monitoringu w roku 2021

w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Pod koniec grudnia 2021 r. przeprowadziłem analizę dokumentów projektowych – kart monitoringu wypełnianych w 2021 roku działań w ramach ewaluacji różnych działań realizowanych w projekcie.

           Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy
karty monitoringu są wypełnione i czy wszystkie działania zaplanowane na rok 2021 zostały zrealizowane.

 Narzędziem był kwestionariusz ankiety „Arkusz analizy dokumentów – kart monitoringu” złożony z 10 pytań zamkniętych. Oto wyniki analizy:

 1. Karta monitoringu działań przygotowawczych, karta monitoringu działań uczestnika projektu oraz karta monitoringu działań upowszechniających związanych z dzieleniem się zdobytą wiedzą zostały wypełnione dla
  6 uczestników mobilności.
 2. Karta monitoringu innych działań upowszechniających rezultaty projektu jest  kilkoma terminami różnych działań upowszechniających
 3. Karta monitoringu działań informacyjno-promocyjnych uzupełniona jest za cały 2021 rok we wszystkich pozycjach.
 4. Karta monitorowania przebiegu ewaluacji zawiera daty opracowania wszystkich zaplanowanych kwestionariuszy oraz raportów.
 5. Karta monitorowania protokołów posiedzeń Zespołu Zarządzającego Projektem zawiera daty i cele każdego posiedzenia. Ostatnie posiedzenie odbyło się
  22 grudnia 20201 r.
 6. Karta monitorowania przebiegu ewaluacji uczestników projektu zawiera daty działań 6 uczestników mobilności.
 7. Arkusz Excel – wsparcie indywidulane zawiera podpisanie umów z 6 uczestnikami mobilności, a arkusz Excel – wsparcie organizacyjne zawiera 4 wpisy: 2 faktury, umowę zlecenie oraz aneks do umowy.

WNIOSKI  Z ANALIZY KART MONITORINGU

 1. Wszystkie karty monitoringu są wypełnione.
 2. Wszystkie działania zaplanowane na rok 2021 zostały zrealizowane.

 Wicedyrektor

Tomasz Kiciński

Scroll to Top
Skip to content