Przedłużenie projektu unijnego

Przedłużenie projektu unijnego „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” w programie ERASMUS+

 Od 1 września 2018r. szkoła  rozpoczęła realizację  kolejnego projektu unijnego pt.  „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Programu Erasmus+ KA1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Przyznane fundusze zapewniają transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe.

W ramach projektu planowaliśmy zorganizować dla naszych uczniów cztery mobilności do Sewilli w Hiszpanii – listopad 2018, marzec 2019, październik 2019 i marzec 2020, w ramach których odbędą oni 3-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności uczestniczyć miały 20-osobowe grupy naszych uczniów, kształcących się w zawodzie technik informatyk,  technik mechatronik, technik mechanik i technik grafiki i multimediów. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii są nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 czwarta mobilność naszych uczniów, zaplanowana na 15-03-2020  –  04-04-2020, została anulowana. Zgodnie z harmonogramem projektu, uczestnicy zdążyli zrealizować zaplanowane działania przygotowawcze: odbyli 30 godzinny kurs języka hiszpańskiego, uczestniczyli wraz z rodzicami w spotkaniu informacyjnym przygotowanym przez koordynatora projektu, przygotowali swoje Europass CV w języku angielskim i przeprowadzili indywidualne rozmowy online z opiekunem naszej grupy z ramienia organizacji partnerskiej w Sewilli.

Z chwilą ogłoszenia pandemii COVID-19 stosowaliśmy się do wszystkich komunikatów i zaleceń wydanych przez FRSE, byliśmy w stałym kontakcie z opiekunem naszego projektu z ramienia FRSE, z koordynatorem naszej organizacji partnerskiej w Sewilli oraz z uczestnikami projektu i na bieżąco informowaliśmy wszystkie zainteresowane strony o anulowaniu mobilności majowej i o wstępnych planach przeniesienia jej na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z procedurami FRSE wnioskowaliśmy o przedłużenie naszego projektu o 12 miesięcy. Nasz wniosek o wydłużenie projektu z 24 do 36 miesięcy został pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Narodową i będziemy kontynuować jego realizację do 31.08.2021 roku. Przy współpracy z organizacją pośredniczącą euroMind w Sewilli dokonaliśmy reorganizacji czwartej mobilności i zaplanowaliśmy jej realizację na styczeń 2021 roku. Uczestnicy są nadal bardzo zainteresowani odbyciem staży zagranicznych w Hiszpanii w zaproponowanym przez nas terminie.

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content