Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – Grecja

17 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego w składzie:

  • inż. Dariusz Tyburski- dyrektor szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej;
  • mgr Joanna Szatkowska – szkolny koordynator projektu;
  • mgr Marta Marek – Głowacka –  z-ca koordynatora, nauczyciel j. niemieckiego
  • mgr Małgorzata Szczepańska – nauczyciel j. angielskiego
  • Joanna Puzio – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Maciej Mahlik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Aleksander Zalewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Rafał Gąsiorowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Po analizie formularzy rekrutacyjnych spełniających wymogi formalne, przeprowadzonej w dniach 01.06.2022 – 10.06.2022 r. Zespół Rekrutacyjny podjął decyzję o utworzeniu listy zakwalifikowanych uczestników 3 grupy projektu. Lista zakwalifikowanych uczestników programu (wraz z listą rezerwową) znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Scroll to Top
Skip to content