Porozumienie z firmą Modular System

25 kwietnia 2024 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/24 dla maturzystów, podpisano porozumienie o partnerstwie i współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Płocku z firmą Modular System Sp. z o. o., którą reprezentował pan Marcin Kapkowski – Dyrektor Operacyjny. 

W ramach tej umowy, zawartej na czas nieokreślony, Modular System Sp. z o. o.od nowego roku szkolnego 2024/2025 obejmie patronatem klasę Technikum w zawodzie technik mechatronik.

Dzięki porozumieniu uczniowie będą mogli odbywać w zakładzie miesięczne praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne i przedmiotowe, co zapewni im kontakt z najnowszymi technikami, maszynami i urządzeniami, a w przyszłości możliwość zatrudnienia.

Modular System Sp. z o. o. będzie również wspomagał Szkołę w podejmowaniu działań innowacyjnych. Ze współpracy skorzystają także nauczyciele, którzy będą mogli odbywać szkolenia branżowe.

Firma zaoferowała swoje współuczestnictwo w organizowaniu przez naszą szkołę konkursów promujących kształcenie zawodowe oraz sponsorowanie nagród dla ich laureatów. Modular System Sp. z o. o.rozważa także możliwość przyznawania stypendiów dla uczniów.

Scroll to Top
Skip to content