Podziękowania dla firmy ORLEN.

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół Technicznych w Płocku składają serdeczne podziękowania firmie PKN ORLEN za udzielone wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy od firmy na wyposażenie nowoczesnej pracowni językowej w ramach uczestniczenia w Programie Edukacyjnym na doposażenie przez PKN ORLEN szkolnych pracowni językowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu i hojności sponsora – firma PKN Orlen , a także wspólnemu zaangażowaniu władz Urzędu Miasta Płocka, Zespół Szkół Technicznych w Płocku może stać się prawdziwie nowoczesną szkołą, wykorzystującą w edukacji najnowszą technologię dydaktyczną, a uczniowie szkoły mają szansę na wszechstronny rozwój oraz inspirującą i efektywną naukę. Stworzenie możliwości korzystania z najnowszych technologii jest również ważną formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży mniej zamożnej.

Wsparcie dla szkół ważne jest nie tylko ze względów finansowych, ale przede wszystkim z  uwagi na umożliwianie młodym ludziom pozyskiwania nowych umiejętności i kompetencji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dydaktycznym, na których sfinansowanie szkoła nie mogłaby sobie pozwolić. Nowoczesna baza dydaktyczna w postaci pracowni językowej zdecydowanie podniesie jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz wpłynie pozytywnie na osiągnięcia naszych uczniów. Pracownia językowa umożliwi również korzystanie z pełnej oferty wydawnictw językowych obejmującej oprogramowanie do tablic multimedialnych, podręczniki cyfrowe z nagraniami i filmami, zeszyty ćwiczeń i testy online, czyli kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów i  nauczycieli.