Podpisanie umowy z ORLEN Serwis S.A.

ORLEN Serwis rozwija szkolnictwo zawodowe

W dniu 19 czerwca 2019 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/19, ORLEN Serwis S.A. podpisał umowę współpracy partnerskiej z naszą szkołą.   Sygnatariusze,  Pan Albert Kołodziejski – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. oraz Pan Dariusz Tyburski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  zadeklarowali pełną współpracę na rzecz szkolnictwa zawodowego, która przełoży się na rozwój społeczności lokalnej.

W ramach przedmiotowej umowy ORLEN Serwis S.A. od nowego roku szkolnego 2019/2020  obejmie patronatem klasę Technikum w zawodzie technik mechanik. Wstępnie zaplanowano, że klasa patronacka ORLEN Serwis będzie liczyła 20 uczniów realizujących naukę w systemie dualnym. Treści programowe dostosowane do potrzeb Spółki, będą przekazywane szkole, zaś ich praktyczne zastosowanie będzie ćwiczone na zajęciach warsztatowych organizowanych w ORLEN Serwis S.A.. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę wizytach studyjnych.

Pan Albert Kołodziejski Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. podkreślił, że najlepsi uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie patronackiej już jako absolwenci będą mogli zatrudnić się w Spółce, tym samym podjąć wyzwanie zawodowe w grupie ponad 1600 profesjonalistów reprezentujących kilka różnych specjalności.

Podpisanie ze Spółką ORLEN Serwis umowy przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia oraz zapewni kontakt uczniów i pracowników Szkoły z najnowszymi trendami rozwoju i osiągnięciami techniki. Bez tego nie wyobrażam sobie współczesnego kształcenia zawodowego powiedział Pan Dariusz Tyburski Dyrektor Szkoły.

 

Scroll to Top
Skip to content