Pierwsze roczniki  odbierają swoje książeczki spawacza i certyfikaty!!!


Do egzaminu podeszło 23 uczniów szkoły branżowej – zdali wszyscy – brawo!!!
Specjalności: monter kadłubów jednostek pływających oraz mechanik monter maszyn i urządzeń zakończyły edukację.
GRATULUJEMY!!!”