PGE – konkurs maszyn wodnych

21.11.2022 roku, uczniowie naszej szkoły, obecna klasa 4Ta wzięli udział w eliminacjach regionalnych turnieju „PGE- konkurs maszyn wodnych”, które odbyły się się w Zespole Szkół Budowlanych w Skierniewicach.

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu a następnie wykonaniu turbiny wodnej. Konkurencja odbywała się w dwóch kategoriach – wydajność oraz moc.

W kategorii wydajność udział wzięli:

  • Piotr Kolankiewicz
  • Sergiusz Kozłowski

Natomiast w kategorii moc udział wzięli

  • Szymon Gorzelany
  • Rafał Łojewski
  • Sergiusz Kozłowski

Opiekunami drużyn byli nauczyciele Pan Mateusz Marszałek oraz Pan Bartłomiej Pawlak.

Konkurencja polegała na wciągnięciu bloczka o masie 5 kg na wysokość 2m, za pomocą linki nawiniętej na szpulę zamocowaną na wale turbiny, która była napędzana za pomocą strumienia wody wypływającego z dyszy (natężenie przepływu dla średnicy ¾” wynosiło 0,66l/m^3. Dla „mocy” rezultatem branym pod uwagę przy klasyfikacji był czas podniesienia bloczka, natomiast dla „wydajności”, możliwie najmniejsze zużycie wody podczas pracy turbiny.

Przy pracach projektowych oraz pomocy w wykonaniu, na uwagę zasługuje zaangażowanie nauczycieli zajęć praktycznych, Pana Bogusława Franke (kierownik warsztatów szkolnych) oraz Pana Jarosława Żółtowskiego.

W konkurencji „moc” nasi uczniowie zdobyli 4. Miejsce z wynikiem 15,7s, natomiast w konkurencji wydajność zajęli 7 miejsce z wynikiem 5,67l.

Ogromne zaangażowanie uczniów w projekt pozwala na wykształcenie u nich umiejętności prototypowania. Problemy, z którymi należy się zmierzyć w tego typu zadaniach generują bardzo wysokie kompetencje rozwiązywania nieszablonowych problemów konstrukcyjnych oraz technologicznych. To także nabycie bardzo wysokich kompetencji społecznych, wynikających z pracy zespołowej w tego typu zadaniu.

Powyższe umiejętności są bardzo wysoko cenione przez pracodawców u których nasi absolwenci znajdują zatrudnienie. Poza tym doświadczenie zdobyte konkretnie w tego typu zadaniach pobudza w uczniach zainteresowanie działalnością badawczą, ponieważ uczniowie mieli do czynienia z zastosowaniem mechaniki płynów w praktyce. Stanowi to bardzo dobrą podstawą do podjęcia przez nich w przyszłości studiów wyższych.

wyniki moc
Skip to content