PGE – konkurs maszyn wiatrowych

W dniu 16.03.2023 roku, uczniowie naszej szkoły z klasy 4 Ta wzięli udział w konkursie „PGE- konkurs maszyn wiatrowych”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu turbiny wiatrowej. Ocenie podlegała moc turbiny oraz prędkość obrotowa przy prędkości wiatru założonej przez organizatorów.

Z naszej szkoły udział wzięły dwie drużyny:

  • Kacper Kowalczyk
  • Wiktor Makowski
  • Adam Chyliński

Opiekunem grupy była Pani Olga Karwowska

  • Przemysław Kowalczyk
  • Mateusz Nowak
  • Kacper Raczyński

Opiekunem grupy był Pan Mateusz Marszałek

Uczniowie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowanie do konkursu. Fachowej pomocy, udzielili nauczyciele praktycznej nauki zawodu: Pan Bogusław Franke (kierownik warsztatów szkolnych) oraz Pan Henryk Wronka.

Z punktu widzenia kompetencji społecznych oraz umiejętności zdobywanych do wykonywania fachowych prac, udział w tego typu projektach jest bardzo istotny. Nabywane w ten sposób doświadczenie przez uczniów jest wysoko cenione przez pracodawców w momentach kryzysowych, gdzie trzeba zastosować nieszablonowe i kreatywne rozwiązania.

Scroll to Top
Skip to content