Otwarcia Płockiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych (PODiDZ)

Dnia 4 października 2018 roku w szkole odbyła się konferencja otwarcia Płockiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych (PODiDZ).

   Uroczystość rozpoczął pan Dariusz Tyburski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, który powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Płocka pan Andrzej Nowakowski, który wskazał na potrzeby lokalnego rynku pracy, niedosyt wykwalifikowanej kadry, zwłaszcza w branży mechanicznej. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, ZNP, Naczelnej Organizacji Technicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki, dyrektorzy szkół średnich szkolnictwa zawodowego, pracodawcy powiatu płockiego oraz media.

   Płocki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych (PODiDZ) powstał wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracodawców. Dzięki własnej, bardzo dobrze wyposażonej bazie technodydaktycznej i wykwalifikowanej kadrze, może prowadzić kursy i szkolenia w zakresie branży mechanicznej, mechatronicznej, informatycznej, graficznej, stolarskiej, BHP oraz kompetencji miękkich. Są one kierowanie do osób dorosłych. Szczegółowa oferta kursów znajduje się na stronie www.zstplock.pl/podidz.

Scroll to Top
Skip to content