ORLEN Serwis rozwija szkolnictwo zawodowe

W dniu 19 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/19, ORLEN Serwis S.A. podpisał umowę współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Technicznych „70” w Płocku.   Sygnatariusze,  Pan Albert Kołodziejski- Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. oraz Pan Dariusz Tyburski –Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  zadeklarowali pełną współpracę na rzecz  szkolnictwa zawodowego, która przełoży się na rozwój społeczności lokalnej .

W ramach przedmiotowej umowy ORLEN Serwis S.A. od nowego roku szkolnego 2019/20  obejmie patronatem  klasę Technikum w zawodzie technik mechanik. Wstępnie zaplanowano, że klasa patronacka ORLEN Serwis będzie liczyła 20 uczniów realizujących naukę w systemie dualnym. Treści programowe dostosowane do potrzeb Spółki, będą przekazywane  w Zespole Szkół Technicznych,  zaś ich praktyczne zastosowanie będzie ćwiczone na zajęciach warsztatowych organizowanych w  ORLEN Serwis S.A.. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę wizytach studyjnych.

Pan Albert Kołodziejski Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. podkreślił, że najlepsi uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie patronackiej już jako absolwenci będą mogli zatrudnić się w Spółce, tym samym podjąć wyzwanie zawodowe w grupie ponad 1600 profesjonalistów reprezentujących  kilka różnych specjalności. Dodał jednocześnie, że szkolnictwo zawodowe w Polsce przeżywa obecnie renesans, a dla młodych ludzi stanowi atrakcyjną formę nauczania.

Dzisiejszy dzień i podpisanie ze Spółką ORLEN Serwis umowy przełoży się na podwyższenie jakości kształcenia oraz zapewni kontakt uczniów i pracowników Szkoły z najnowszymi trendami rozwoju i osiągnięciami techniki. Bez tego nie wyobrażam sobie współczesnego kształcenia zawodowego powiedział Pan Dariusz Tyburski Dyrektor Szkoły.

ORLEN Serwis od 2015 r. jest zaangażowany w rozwój i wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie,  w ramach którego realizuje program „Klasa Automatyków” w Zespole Szkół Zawodowych im Marii Skłodowskiej Curie w Płocku oraz Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Scroll to Top
Skip to content