Nauka przez całe życie

ZACZYNAMY KOLEJNY PROJEKT DLA NAUCZYCIELI

Zaczynamy realizację 2-letniego projektu pt. „Nauka przez całe życie” pod numerem 2020-1-PL01-KA101-078838 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Agnieszka Stańczyk-Jabłońska.

Cel główny projektu to zwiększenie kompetencji językowych
i zawodowych 11 osób oraz wzrost jakości pracy ZST w Płocku.

 Cele szczegółowe:

 1. rozwój kompetencji zawodowych 11 uczestników projektu
 2. podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego 11 uczestników projektu
 3. wzrost jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi
  i aplikacji
 4. unowocześnienie nauczania języka angielskiego poprzez szersze stosowanie TIK
 5. wzrost umiejętności zawodowych i zarządzania kadry kierowniczej szkoły
 6. podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym
 7. zwiększenie liczby osób posiadających kontakty międzynarodowe.

W ramach projektu odbędzie 11 mobilności:

 • 6 nauczycieli języka angielskiego wyjedzie na kurs językowo-TIK do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
 • 2 nauczycieli wyjedzie na kurs języka angielskiego do Irlandii i na Maltę,
 • 2 nauczycieli przedmiotów informatycznych wyjedzie do Włoch na kurs specjalistyczny z programowania w języku Arduino,
 • dyrektor szkoły pojedzie na kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Po powrocie z kursu nauczyciele będą dzielili się zdobytą wiedzą, pokazywali dobre praktyki i ciekawe ćwiczenia.

 

Scroll to Top
Skip to content