Nabór 2020 piłka nożna

W dniu 23.06.2020 o godz 10 w hali ZST odbędą się próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka nożna w ZST.

kandydaci zbierają się przed halą ZST . Po kandydatów wychodzi trener i po krótkim instruktarzu kandydaci przystąpią do wykonania próby. OBOWIĄZKOWY strój sportowy i zmienione obuwie.

Drugi termin to 14.07.2020 godz 10 zasady jw.