Mistrz Kodowania CNC

W dniu 4 kwietnia 2019 r. drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, złożona z uczniów klasy 3ta: Mateusza Izydorskiego i Kacpra Kowalika, zajęła 4 miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Kodowania CNC”, który.odbył się w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – rozwiązanie w ciągu 30 minut testu składającego się z 15 pytań z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Etap drugi – opracowanie w ciągu 2 godzin, na podstawie otrzymanego rysunku wykonawczego, programu toczenia wałka z fazami i zaokrągleniami.

Ze względu na specyfikę różnych postprocesorów dekodujących programy obróbki drużyny musiały korzystać tylko z „czystego” kodowania, które umożliwia wykonanie obróbki na każdej tokarce CNC.

Konkurs był objęły patronatem: Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie.

Scroll to Top
Skip to content