Matura – ważne informacje

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ W 2021 r.

Organizacja matury

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą, na korytarzu oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu w dniach 4-6 maja szkoła zastała podzielona na rejony z osobnymi wejściami (plan z zaznaczonymi wejściami w załączeniu):
  • Łącznik hali – wejście od strony parkingu hali sportowej – absolwenci klas sportowych 3LO + powtarzający z LO
  • Sala gimnastyczna – wejście boczne do sali gimnastycznej – przejście obok trawników od strony al. Kilińskiego (absolwenci klas 4Ti, 4Ts)
  • Sala gimnastyczna – wejście koło szatni i przez łącznik do sali gimnastycznej w szkole – (absolwenci klasy 4Tab, 4Tc, 4Tfg)
  • Sale 303, 304 i 305 na II piętrze w szkole – powtarzający z technikum (listy będą przy każdych drzwiach) – wejście główne.
 1. Angielski rozszerzony w dniu 7 maja odbędzie się w sali gimnastycznej – wejście korytarzem w szkole.
 2. UWAGA ABSOLWENCI POWTARZAJĄCY Z TECHNIKUM na matematyce:

Jeśli nie będzie kogoś na liście przy sali na II piętrze, to proszę zejść na sale gimnastyczną.

 1. Aby nie było tłoku na egzaminy do sali gimnastycznej, zdający powinni przychodzić od 8.20 w następującej kolejności:

 

GodzinaWejście przez szkołęWejście z boku do sali gimnastycznej
8.204Tab4Ti
8.304Tc4Ts
8.404Tfg 

SALE WYZNACZONE NA POZOSTAŁE EGZAMINY MATURALNE

DATA i GODZ.PRZEDMIOT SALA / miejsce
10 maja – godz. 9.00Język polski rozszerzonyZDZ
ul. 1 Maja 7
11 maja – godz. 9.00Matematyka rozszerzonaŁącznik hali
12 maja – godz. 9.00BiologiaW16
13 maja – godz. 9.00GeografiaW14
13 maja – godz. 14.00Język niemiecki podstawowyW16
13 maja – godz. 14.00Język rosyjski podstawowyW14
14 maja – godz. 9.00ChemiaW14
14 maja – godz. 14.00Język niemiecki rozszerzonyW16
18 maja – godz. 9.00FizykaZespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie (Elektryk)
19 maja – godz. 9.00Informatyka101

Wytyczne organizacyjne

 1. Na egzamin może przyjść tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami OVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Gdy zdający nie może przyjść na wyznaczony egzamin ze względów zdrowotnych lub losowych, to najpóźniej w dniu egzaminu zdający lub jego rodzic musi dostarczyć wypełniony wniosek – zał. 6 oraz zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z Sanepidu lub inny dokument. Dyrektor szkoły uzupełnia wniosek i wysyła dokumenty do OKE w ciągu 2 dni od otrzymania. Gdy dyrektor OKE rozpatrzy wniosek pozytywnie, to zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu w sesji dodatkowej w dn. 1-16 czerwca 2021r. w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Scroll to Top
Skip to content