Jesteśmy liderami

MAMY TYTUŁ LIDERA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

Od kwietnia 2020 roku  do końca grudnia 2020 roku Samorząd Uczniowski ZST 70 brał udział w ogólnopolskim konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka
 i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Ponadto, jego zamierzeniami było zachęcenie uczniów do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności.

Warunkiem otrzymania tytułu  „Lidera Samorządu Uczniowskiego”  było odbycie przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego kursu szkoleniowego, związanego ze znajomością funkcjonowania Samorządu w szkole, a także  wykonanie dziesięciu zadań przez całą społeczność szkolną. Jako szkoła, musieliśmy między innymi:  zorganizować projekt- PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE I OKOLICY- JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ, zbiórki pieniężne m.in. zbiórkę na rzecz Walecznej Zosi. Uczniowie wypełniali dla nas także anonimowe ankiety o organizacji czasu wolnego w szkole etc.

Mimo trudnej sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju, udało się!

Bardzo dziękuję wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego, całej społeczności szkolnej, która wytrwale
i z dużym zaangażowaniem realizowała poszczególne zadnia i projekty.

 To dzięki Waszej aktywności i pomysłowości zdobyliśmy tytuł LIDERA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Aleksandra Jaskuła- opiekun Samorządu Uczniowskiego

Scroll to Top
Skip to content