Rekrutacja 2021/2022

 

Kontakt: tel. 24 364 27 39

e-mail: zstrekrutacja@gmail.com

Regulamin naboru

Pobierz

REGULAMIN NABORU 2021-2022-bez dat

 

Do wniosku proszę dołączyć 1 fotografię i 1 płytę ze zdjęciem

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 

 1. od 17 maja – 21 czerwca 2021 w godz. 900 – 1500 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły (z wyłączeniem kandydatów do oddziałów sportowych) i pobierają skierowania na badania lekarskie.
 2. od 17 – 31 maja w godz. 900 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Terminy prób sprawności do klasy sportowej i SMS oraz ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej zawarto w „Rekrutacja do klas sportowych”.
 3. od 17 maja do 26 lipca wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły.
 4. od 25  czerwca  do  14  lipca w godz. 900 – 1500 kandydaci  składają  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty i pobierają skierowania na badania lekarskie; ewentualna zmiana szkoły
 5. do 21 lipca – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.
 6. 22 lipca 2021 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej orasz list kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. od 23 – 30 lipca w godz. 900 – 1500 uczniowie umieszczeni na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej).
 8. 2 sierpnia do  godz.  1400   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca – od 3 sierpnia

 

 

INFORMACJE dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie oraz klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym

Szczegółowe wymagania dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w wioślarstwie oraz do klasy sportowej

 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole lub danym oddzial

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie ogólne kryteria naboru.

 

Harmonogram prób sprawności fizycznej

 

W dniach od 17 – 31 maja w godz. 900 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (wioślarstwo) – odpowiedzialni trenerzy: Jacek Karolak, tel. 606 932 966 i Piotr Sałkowski 602 606 687

 •  I TERMIN – 7 czerwca 2021 godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST
 •  II TERMIN –  5 lipca 2021 godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST
 • Uzupełniający – 6 sierpnia 2021  godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

 

PIŁKA RĘCZNA – odpowiedzialny Marek Przybyszewski tel. 509 270 463

 • I TERMIN – 7.06.2021r. godz.11.00 hala sportowa w ZST
 • II TERMIN – 21.06.2021r. godz.11.00 hala sportowa w ZST
 • Uzupełniający 6 sierpnia 2021  godz. 11.00, hala sportowa w ZST

PIŁKA NOŻNAodpowiedzialny: Tomasz Maciakiewicz tel. 605 521 583

 • I TERMIN – 7.06.2021r. godz.11.00 Łukasiewicza 34 (stadion Wisły Płock)
 • II TERMIN – 21.06.2021r. godz.11.00 hala sportowa w ZST
 • Uzupełniający – 6 sierpnia 2021  godz.11.00,hala sportowa w ZST

 

Ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;

 • I termin – do 17 czerwca 2021
 • II termin – do 9 lipca 2021
 • Uzupełniający – w dniu testu

Pobierz

ulotkanew

Pobierz oświadczenia

oswiadczenie_o_samotnym

 

Pobierz oświadczenie

oświadczenie-o-wielodzietności

 

Skip to content