In The English Speaking World

Szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego ‘In The English Speaking World’- The USA za nami!
Zwycięzcy wyłonieni!

14 marca 2022 roku zakończyły się obydwa etapy szkolnego konkursu związanego z wiedzą o Stanach Zjednoczonych oraz umiejętnościami językowymi właściwymi dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs sprawdzał wiedzę z następujących kategorii:

  • geografia/ miejsca warte odwiedzenia
  • polityka
  • literatura
  • kultura
  • historia

Etap I (eliminacyjny) został przeprowadzony on-line, 7 marca 2022 roku, na platformie quizizz.com i miał
formę testu z pytaniami zamkniętymi oraz otwartymi w języku angielskim. W tym etapie wyłoniono dziesięciu najlepszych zawodników, którzy zmierzyli się ze sobą w finale.

Etap II (finałowy) odbył się 14 marca 2022 roku, w formie teleturnieju „1 z 10”. Oprócz wiedzy uczniów o Stanach Zjednoczonych, sprawdzał on także poprawność leksykalno-gramatyczną. Tura finałowa odbyła
się w całości w języku angielskim i została przeprowadzona w budynku szkoły. Podczas finału wykorzystano dostęp do platformy wordwall.net.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: 

Agnieszka Stańczyk-Jabłońska – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz nauczyciel języka angielskiego.
Paulina Stasiak-Rychlik – nauczyciel języka angielskiego,

Aleksandra Jaskuła – nauczyciel języka anielskiego,

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami konkursu są:

I miejsce – Piotr Grabarczyk (klasa 4TFG)

II miejsce- Adam Nawrocki (klasa 2TGM)

III miejsce- Dawid Charłusz (klasa 1TCM)

Osoby wyróżnione w konkursie to:

IV miejsce – Szymon Brzeziński  (klasa 2TGM)

V miejsce- Barłomiej Łyziński (klasa 2TA)

Wszyscy laureaci wykazali się ogromną wiedzą o Stanach Zjednoczonych oraz umiejętnościami językowymi. Serdecznie gratulujemy, jednocześnie zachęcając innych do wzięcia udziału w kolejnej edycji J

Koordynatorki konkursu:

Paulina Rychlik-Stasiak

Aleksandra Jaskuła

Scroll to Top
Skip to content