II Mazowieckie Dni Techniki

Dnia 4 października 2019 r uczniowie z klasy 4 Ti wraz z doradcą zawodowym Joanną Skrzyńską wzięli udział w inauguracji II Mazowieckich Dni Techniki. Spotkanie miało na celu zachęcenie młodzieży do nauki o technice, uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych, poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki innowacyjności zastosowań technicznych.

Scroll to Top
Skip to content