Historia stowarzyszenia

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SIEDEMDZIESIĄTKI W PŁOCKU.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki w Płocku zostało zarejestrowane w KRS 19.04.2016 r w Sądzie Rejonowym dla M. Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr. 0000611315.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie i finansowanie działań promujących szkołę i jej historię,

2. Działanie na rzecz rozwoju bazy materialnej szkoły oraz w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno – wychowawczej,

3. Wspieranie rozwoju turystyki, szachów i różnych dyscyplin sportowych,

4. Podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w różnych dziedzinach,

5. Wspieranie i finansowanie działalności Szkolnej Orkiestry Dętej.

 

Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą. Stąd też posiada swój REGON, NIP i wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz własne LOGO. Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie w obecnej chwili na dobrowolnych składkach członkowskich oraz życzliwych darczyńcach z miasta, powiatu, województwa i całego kraju. Jesteśmy otwarci na współpracę i rozwój działalności Stowarzyszenia dla młodzieży miasta i regionu.

 

Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki: Bank BGŻ BNP Paribas SA 90203000451110000004277640. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy al. Kilińskiego 4.

 

Założycielami Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki są:

1. Andrzej Rutkowski – Rada Rodziców ZST

2. Jarosław Czarnecki – Rada Rodziców ZST

3. Iwona Lewicka – Rada Rodziców ZST

4. Iwona Krupińska – Rada Rodziców ZST

5. Tomasz Bazanowicz – Rada Rodziców ZST

6. Dariusz Tyburski – Dyrektor ZST

7. Agnieszka Stańczyk- Jabłońska – Wicedyrektor ZST

8. Tomasz Kiciński – Wicedyrektor ZST

9. Tadeusz Cieszkowski – Nauczyciel ZST

10. Zygmunt Kardaś – Nauczyciel ZST

11. Marzenna Krawczyńska – Samodzielny referent w ZST

12. Henryka Olszewska – Kierownik administracyjno-gospodarczy w ZST

13. Małgorzata Sroka – Nauczyciel ZST

14. Grzegorz Potkański – Nauczyciel ZST

15. Andrzej Jakubiak – Nauczyciel ZST

16. Marek Nowak – Nauczyciel ZST

17. Bogusław Franke – Nauczyciel ZST

18. Dominik Błaszczak – Nauczyciel ZST

19. Mirosław Skóra – Kierownik Internatu ZST

20. Grzegorz Dłuziński – Nauczyciel ZST

Scroll to Top
Skip to content