Grecja 2023 – spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne z uczestnikami stażu zawodowego wyjeżdżającymi do Nei Pori w Grecji oraz z ich rodzicami

W związku z realizacją stażu zawodowego w Grecji w kwietniu  zorganizowano spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyli koordynator projektu, rodzice oraz uczniowie technikum o profilach kształcenia: technik mechanik oraz technik mechatronik, a także  nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą. Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram realizacji wyjazdu, rodzice zapoznali się z planem praktyk, omówiono regulamin organizacji przyjmującej a także zapoznano rodziców z wewnętrznym regulaminem wyjazdu. Przedstawiono również zadania dodatkowe, które młodzież będzie realizowała podczas pobytu na praktykach oraz sposób ich realizacji. Wyjaśniono wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w międzyczasie, udzielono ostatnich wskazówek i przestróg. Podano także szczegóły wyjazdu, zwrócono uwagę na różnice kulturowe, czas pracy.  Na spotkaniu rodzice mogli porozmawiać z koordynatorem projektu oraz z opiekunami wyjazdu. Rodzice okazywali duże zainteresowanie spotkaniem, zadawali dużo pytań.    Na koniec spotkania podpisane zostały z uczestnikami projektu i ich rodzicami umowy Erasmus+ oraz inna niezbędna dokumentacja projektowa. Dziękujemy rodzicom za udział w zebraniu.

Projekt „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Scroll to Top
Skip to content