Fundusz Grantowy dla Płocka

Miło nam poinformować, iż od marca będziemy realizować kolejny projekt dotyczący robotyki  „Nowe technologie – warsztaty z robotyki dla młodzieży z Płocka”.  Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki we współpracy ze szkołą otrzymało grant z Funduszu Grantowego dla Płocka.

O dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł. mogły się starać organizacje pozarządowe, które mają pomysły służące mieszkańcom Płocka. Natomiast grupy nieformalne oraz mieszkańcy, którzy nie należą do żadnych organizacji mogą uzyskać środki finansowe w wysokości do 5 tys. zł. na projekt. Dofinansowanie można było uzyskać m.in. na: imprezy kulturalne, szkolenia i warsztaty, dyskusje panelowe, spotkania (warsztaty, debaty, pokazy, wykłady), działania edukacyjne i twórcze, akcje plenerowe, publikacje i materiały edukacyjne (ulotki, produkcje audiowizualne itd.).

W dniu  17 stycznia 2023 roku o godz.  17:00 w siedzibie Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 zostały wręczone granty w ramach XI edycji konkursu dla organizacji pozarządowych oraz V edycji konkursu adresowanego do osób indywidualnych i grup nieformalnych. Fundatorami Funduszu Grantowego są PKN ORLEN, Basel Orlen Polyolefins, Gmina Miasto Płock, , a także Levi Strauss Foundation.

Głównym celem konkursów grantowych, które przyznawane są przez „Fundusz Grantowy dla Płocka” od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Dotychczas Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła ponad 420 projektów dla płocczan na łączną kwotę niemal 6 mln zł., a udział w nich wzięło ponad 114 tys. osób.

Poniżej link do zdjęć z tego wydarzenia.

https://tp.com.pl/artykul/rozdano-granty-dla-projektow/1394798?fbclid=IwAR2d-92TNStCa1oKsWILvd_QoSsxRcma213Wd0hAdbEhUxJSC5Cv3mo2S6s

Scroll to Top
Skip to content