Ewaluacja szkoleń

Płock, 16.12.2021 r.

Raport z ewaluacji szkoleń przeprowadzonych przez nauczycieli w 2021 r.

w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

W dniu 7 grudnia 2021 r. obyły się 4 szkolenia przeprowadzone przez cztery nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, które uczestniczyły w zagranicznym kursie językowo-ICT w ramach realizacji projektu.

Tytuły szkoleń i ich prowadzące:

 1. „Speaking exercises – ćwiczenia na mówienie” – Agnieszka Stańczyk-Jabłońska    
 2. “Creative use of technology in the classroom” – Martyna Adamska
 3. “Technology in the classroom course” – Aleksandra Jaskuła
 4. “Teaching English with technology” – Paulina Stasiak-Rychlik

           Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy
szkolenie dla nauczycieli języków obcych oraz poznane metody i narzędzia TIK są przydatne i będą wykorzystywane na zajęciach.

 Narzędziem był kwestionariusz ankiety oceniający szkolenie uczestnika projektu „Arkusz przydatności poznanych metod i narzędzi TIK” którypodzielony jest na 3 części. Część pierwsza – „Przydatność poznanych metod i narzędzi TIK” składa się z 5 pytań zamkniętych dotyczących szkolenia. Część druga „Ocen prowadzącego” zawiera 5 pytań, a część trzecia – „Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu” składa się z 5 pytań zamkniętych.

           Każde szkolenie było ocenione przez 8 nauczycielek języków obcych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, które uczestniczyły w spotkaniu Zespołu nauczycieli języków obcych.

Oto wyniki ankiet:

 1. PRZYDATNOŚĆ POZNANYCH METOD I NARZĘDZI TIK
Lp.ELEMENT SZKOLENIADużaŚredniaMała
1.Przydatność środków dydaktycznych100 %  
2.Przydatność aplikacji/programów100 %  
3.Przydatność narzędzi TIK100 %  
4.Przydatność form i metod pracy100 %  
5.Przydatność ćwiczeń/zadań100 %  
 • OCENA PROWADZĄCEGO
LPELEMENT SZKOLENIATAKNIEtrochę
 Czy prowadzący wprowadził miłą atmosferę?100 %  
 Czy prowadzący przekazywał wiedzę w jasny i zrozumiały sposób?100 %  
 Czy prowadzący wykorzystywał różne środki dydaktyczne?100 %  
 Czy prowadzący wykorzystywał nowoczesne technologie?100 %  
 Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał wyjaśnień?100 %  
 • KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
LPELEMENT SZKOLENIATAKNIEtrochę
 Czy treść szkolenia była zgodna z twoimi oczekiwaniami?100 %  
 Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły twoją wiedzę?100 %  
 Czy poznane metody i ćwiczenia będziesz wykorzystywać na zajęciach?100 %  
 Czy umiejętności zdobyte na szkoleniu będą przydatne w twojej pracy?100 %  
 Czy otrzymane materiały będą przydatne w twojej pracy zawodowej?100 %  

WNIOSKI

 1. Wszystkie szkolenia były bardzo przydatne, w tym aplikacje/programy, ćwiczenia/zadania, narzędzia TIK, formy i metody pracy.
 2. Każda prowadząca wykorzystywała nowoczesne technologie i przekazywała wiedzę w jasny i zrozumiały sposób.
 3. Każda prowadząca odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień.
 4. Informacje zdobyte na szkoleniu zwiększały wiedzę każdej z uczestniczek.
 5. Wszystkie uczestniczki szkolenia w pracy zawodowej będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, otrzymane materiały i adresy stron internetowych, poznane metody/programy, aplikacje i ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii.

 Wicedyrektor

Tomasz Kiciński

Scroll to Top
Skip to content