Ewaluacja kursów ICT

Raport z ewaluacji kursów językowo-ICT odbywających się w 2021 r.

w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy
wybrany kurs językowo-ICT spełnił oczekiwania nauczycielek języka angielskiego. Narzędziem był kwestionariusz ankiety „Ocena kursu”, którypodzielony jest na 4 części. Część pierwsza – „Ocena organizacji kursu” składa się z 8 pytań zamkniętych dotyczących organizacji kursu. Część druga „Korzyści z udziału w kursie” zawiera 12 pytań, podobnych do pytań w kwestionariuszu „Arkusz auto ewaluacji poziomu języka angielskiego uczestnika mobilności w ramach projektu”. Część trzecia – „Wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz poznanych metod i narzędzi” składa się z 7 pytań zamkniętych dotyczących planowania wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Część czwarta – „Ogólna ocena kursu” zawiera 5 pytań otwartych dotyczących ogólnej oceny kursu.

            W ankiecie wzięły udział 4 nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, które uczestniczyły w różnych kursach językowo-ICT organizowanych przez instytucje na Malcie, w Anglii i w Szkocji.

Oto wyniki ankiet:

1. OCENA ORGANIZACJI KURSU

LPDZIAŁANIETAK %NIE %Trochę %
 Czy kurs był dobrze przygotowany od strony organizacyjnej?100 %  
 Czy program kursu został w pełni zrealizowany?100 %  
 Czy kurs miał odpowiednią ilość godzin?100 %  
 Czy wszyscy prowadzący przekazywali wiedzę w przystępny sposób?100 %  
 Czy atmosfera na zajęciach była przyjazna?100 %  
 Czy w ramach kursu organizowane były wycieczki i zajęcia kulturowe?100 %  
 Czy otrzymałeś materiały, adresy stron/aplikacji?100 %  
 Czy polecisz ten kurs innym nauczycielom?100 %  
  • KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE
LPNa kursieTAK %NIE %Trochę %
 Czy poznałeś/łaś nowe słowa i zwroty w języku angielskim?75 % 25 %
 Czy poznałeś/łaś specjalistyczne słownictwo?100 %  
 Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi ustnych?100 %  
 Czy nastąpił wzrost płynności komunikacji w języku angielskim?  100 %  
 Czy poznałeś/łaś innowacyjne metody nauczania?  75 % 25 %
 Czy poznałeś/łaś przykłady użycia nowoczesnych technologii?  100 %  
 Czy otrzymałeś/łaś adresy stron www oraz ciekawych aplikacji i programów?100 %  
 Czy poznałeś/łaś ciekawe ćwiczenia i przykłady dobrych praktyk?  100 %  
 Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnych?50 % 50 %
 Czy poznałeś/łaś tradycję i kulturę kraju goszczącego?  100 %  
 Czy dzieliłeś/łaś się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu?100 %  
 Czy zdobyłeś/łaś dużo wiedzy i różnych umiejętności?  100 %  
  • WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY ORAZ POZNANYCH METOD I NARZĘDZI
LPELEMENT KURSUTAK %NIE %Trochę %
 Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie będziesz wykorzystywać
w swojej pracy?
100%  
 Czy poznane metody pracy i przykłady dobrych praktyk będziesz wykorzystywać w nauczaniu?100%  
 Czy poznane słownictwo będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?  100%  
 Czy poznane metody nauczania/programy będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?100%  
 Czy poznane aplikacje i ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?100%  
 Czy otrzymane na kursie materiały i adresy stron internetowych będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?100%  
 Czy będziesz kontynuować kontakty i współpracę z osobami poznanymi na kursie?100%  
  • OCENA OGÓLNA KURSU
LPDZIAŁANIEUZASADNIENIE
 Czy ten kurs spełnił twoje oczekiwania?– kurs spełnił moje oczekiwania w 100%, – tak, poznałam wiele ciekawych aplikacji oraz stron internetowych pozwalające na kreatywne prowadzenie zajęć, które urozmaicą moje lekcje, – podczas mobilności zaznajomiłam się z innowacyjnymi metodami nauczania i technikami pracy, – poznałam dużo praktycznego słownictwa, wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami, wzbogaciłam swoją wiedzę o Szkocji.
 Co najbardziej podobało ci się na kursie?– możliwość posługiwania się językiem angielskim, – poznanie wielu ciekawych ćwiczeń – poznanie nowych ludzi, z którymi można wymieniać się doświadczeniami, – poszerzenie wiedzy na temat nowinek technologicznych, – poznanie innowacyjnych metod i technik prowadzenia zajęć, – poznanie kraju i jego kultury, – zajęcia z 4 różnymi wykładowcami i możliwość osłuchania się z różnymi akcentami.
 Czego zabrakło ci podczas kursu?– niczego nie brakowało – 2 osoby, – niczego, wszystko było bardzo dobrze zorganizowane i zaplanowane,  – chciałabym, aby więcej godzin było poświęcone na kreatywne podejście do nauczania.
 Co ci się nie podobało na kursie?– wszystko mi się podobało – 3 osoby – zajęcia z ’Task Based Activities’ były słabo przygotowane.
 Czy masz inne uwagi o kursie?– brak uwag – 2 osoby, – na kursie w Brighton w Anglii była bardzo kompetentna i profesjonalna kadra dydaktyczna, – kurs w Edynburgu w Szkocji był świetnie zorganizowany, zajecia prowadzone były przez specjalistów.

WNIOSKI

  1. zajęcia z ’Task Based Activities’ były słabo przygotowane.

 Wicedyrektor

Tomasz Kiciński

Scroll to Top
Skip to content