Ewaluacja kursów angielskiego

Raport z ewaluacji kursów języka angielskiego odbywających się w 2021 r.

w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy
wybrany kurs języka angielskiego spełnił oczekiwania uczestników. Narzędziem był kwestionariusz ankiety „Ocena kursu”, którypodzielony jest na 4 części. Część pierwsza – „Ocena organizacji kursu” składa się z 8 pytań zamkniętych dotyczących organizacji kursu. Część druga „Korzyści z udziału w kursie” zawiera 12 pytań, podobnych do pytań w kwestionariuszu „Arkusz auto ewaluacji poziomu języka angielskiego uczestnika mobilności w ramach projektu”. Część trzecia – „Wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz poznanych metod i narzędzi” składa się z 7 pytań zamkniętych dotyczących planowania wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Część czwarta – „Ogólna ocena kursu” zawiera 5 pytań otwartych dotyczących ogólnej oceny kursu.

            W ankiecie wzięło udział dwoje przedstawicieli kierownictwa szkoły – pan dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz pani kierownik internatu ZST, którzy uczestniczyli w kursie języka angielskiego na Malcie, które organizowane były przez
2 różne instytucje.

Oto wyniki ankiet:

1. OCENA ORGANIZACJI KURSU

LPDZIAŁANIETAK %NIE %Trochę %
 Czy kurs był dobrze przygotowany od strony organizacyjnej?100 %  
 Czy program kursu został w pełni zrealizowany?100 %  
 Czy kurs miał odpowiednią ilość godzin?100 %  
 Czy wszyscy prowadzący przekazywali wiedzę w przystępny sposób?100 %  
 Czy atmosfera na zajęciach była przyjazna?100 %  
 Czy w ramach kursu organizowane były wycieczki i zajęcia kulturowe?100 %  
 Czy otrzymałeś materiały, adresy stron/aplikacji?100 %  
 Czy polecisz ten kurs innym nauczycielom?100 %  
  • KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE
LPNa kursieTAK %NIE %Trochę %
 Czy poznałeś/łaś nowe słowa i zwroty w języku angielskim?100 %  
 Czy poznałeś/łaś specjalistyczne słownictwo? 50 %50 %
 Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi ustnych?100 %  
 Czy nastąpił wzrost płynności komunikacji w języku angielskim?  100 %  
 Czy poznałeś/łaś innowacyjne metody nauczania?   50 %50 %
 Czy poznałeś/łaś przykłady użycia nowoczesnych technologii?  100 %  
 Czy otrzymałeś/łaś adresy stron www oraz ciekawych aplikacji i programów? 50 %50 %
 Czy poznałeś/łaś ciekawe ćwiczenia i przykłady dobrych praktyk?  100 %  
 Czy nastąpił rozwój twoich umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnych?50 % 50 %
 Czy poznałeś/łaś tradycję i kulturę kraju goszczącego?  100 %  
 Czy dzieliłeś/łaś się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu?100 %  
 Czy zdobyłeś/łaś dużo wiedzy i różnych umiejętności?  100 %  
  • WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY ORAZ POZNANYCH METOD I NARZĘDZI
LPELEMENT KURSUTAK %NIE %Trochę %
 Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie będziesz wykorzystywać
w swojej pracy?
100%  
 Czy poznane metody pracy i przykłady dobrych praktyk będziesz wykorzystywać w nauczaniu?50 % 50 %
 Czy poznane słownictwo będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?  50 % 50 %
 Czy poznane metody nauczania/programy będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?50 % 50 %
 Czy poznane aplikacje i ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?50 % 50 %
 Czy otrzymane na kursie materiały i adresy stron internetowych będziesz wykorzystywać w pracy zawodowej?50 %50 % 
 Czy będziesz kontynuować kontakty i współpracę z osobami poznanymi na kursie?50 % 50 %
  • OCENA OGÓLNA KURSU
LPDZIAŁANIEUZASADNIENIE
 Czy ten kurs spełnił twoje oczekiwania?– tak, w krótkim czasie poznałam wiele przydatnych zwrotów i słówek, – kurs spełnił moje oczekiwania, poznałem nowe słownictwo, poprawiłem umiejętności komunikacyjne.
 Co najbardziej podobało ci się na kursie?– osoba prowadząca – z dużą wiedzą i umiejętnościami dydaktycznymi, wykorzystująca nowoczesne metody nauczania języka angielskiego, – konwersacja i praca z innymi uczestnikami kursu.
 Czego zabrakło ci podczas kursu?– większej ilości spotkań z innymi uczestnikami kursu, – niczego nie brakowało.
 Co ci się nie podobało na kursie?– zastępstwo za osobę prowadzącą szkolenie w jednym dniu, – nie było takich elementów.
 Czy masz inne uwagi o kursie?– w każdym z dwóch tygodni miałam innych uczestników kursu, co okazało się bardzo wartościowym doświadczeniem kulturowym, – nie mam uwag, wszystko było dobrze zorganizowane.

WNIOSKI

 Wicedyrektor

Tomasz Kiciński

Scroll to Top
Skip to content