Dzień Bezpiecznego Internetu

Na początku marca 2023 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W eliminacjach udział wzięli uczniowie wszystkich uczniów klas pierwszych, czyli około 300 osób (część była nieobecna w szkole w czasie pisania testu).
Każdy z uczestników eliminacji miał do rozwiązania test składający się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (każde za 1 pkt). Po sprawdzeniu kart odpowiedzi do finału zakwalifikowało się 40 osób, które osiągnęły próg co najmniej 29 pkt lub uzyskały najlepszy wynik w danej klasie mimo, że nie osiągnęły wymaganego progu punktowego. 

17 marca 2023 odbył się finał konkursu. Zgłosiło się 29 osób, które miały rozwiązać kolejny test składający się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (każde pytanie za 1 pkt) oraz udzielić odpowiedzi na 3 pytania otwarte (każde max. za 2 pkt.).

Po ocenieniu prac przez komisję konkursową ustalono, że:

1. miejsce zajął Piotr Gajewski (35 pkt na 46 możliwych) – kl. 1Ti;

2. miejsce zajął Mateusz Sobiecki (34 pkt na 46 możliwych) kl. 1Taw;

3. miejsce zajął Mateusz Dudziński (33 pkt na 46 możliwych) – kl. 1Ti;

4. miejsce zajął Daniel Daniszewski (32 pkt na 46 możliwych) – kl. 1Ti;

5. miejsce zajął Artur Szczutowski (31 pkt na 46 możliwych) – kl. 1Ti;

6-8. miejsca zajęli Patryk Górka (1Ti), Wojciech Kłosowski (1b) oraz Marcel Rozwadowski (1Ti) (29 pkt na 46 możliwych).

Uroczyste wręczenie nagród Piotrowi Gajewskiemu, Mateuszowi Sobieckiemu i Mateuszowi Dudzińskiemu przez Dyrektora ZST w Płocku Dariusza Tyburskiego odbyło się 25 marca 2023 r. podczas gali finału XIV Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, w której uczestniczyli m.in. patroni, sponsorzy i organizacje współpracujące z naszą szkołą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, finalistom gratulujemy udziału w finale, a laureatom – Piotrowi Gajewskiemu, Mateuszowi Sobieckiemu i Mateuszowi Dudzińskiemu, gratulujemy zdobycia cennych nagród.

Komisja konkursu DBI 2023

Mariusz Bartkowski

Krzysztof Budka

Scroll to Top
Skip to content