Drzwi Otwarte 2022

29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbyły się „Drzwi Otwarte 2022”. Ósmoklasiści licznie odwiedzali naszą szkołę. Była to okazja, aby decydować o swojej przyszłości, albowiem wybór odpowiedniego zawodu to kluczowe zadanie czekające młodych ludzi, którzy kończą właśnie szkołę podstawową. Frekwencja była bardzo wysoka. Odwiedzający mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną ZST na rok szkolny 2022/2023, porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami szkoły, a także zwiedzić budynek szkoły, warsztaty szkolne, internat oraz zobaczyć wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych.

Skip to content