Dobry zwyczaj – wypożyczaj

„Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

Dobry zwyczaj – wypożyczaj

 

Zespół Szkół Technicznych w Płocku dysponuje pracowniami do kształcenia praktycznego w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów oraz technik informatyk, które zostały wyposażone w ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W pracowniach znajdują się następujące urządzenia:

  •    Komputery Zoneo Standard z oprogramowaniem Microsoft OfficeProPlus 2016
  •    Monitor ACC 27”
  •    Monitory Philips 24”
  •    Pakiet biurowy, program antywirusowy dla każdego stanowiska
  •    Projektor ESPON 
  •    Aparaty fotograficzne Lustrzanka
  •    Drukarka atramentowa 
  •    Urządzenie wielofunkcyjne

 

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane  skorzystaniem z urządzeń na terenie ZST w Płocku  będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZST w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.zstplock.pl/ oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach. Zasady wypożyczenia urządzeń dla ww. zawodów określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły. 

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 24 364-27-30 lub na adres email:  sekretariat_zst@go2.pl

Scroll to Top
Skip to content