Dobry zwyczaj – wypożyczaj

Dobry zwyczaj – wypożyczaj
„Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

„Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

Dobry zwyczaj – wypożyczaj
Zespół Szkół Technicznych w Płocku dysponuje pracowniami do kształcenia praktycznego w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, mechanik- monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, które zostały wyposażone w ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, oraz „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
W pracowniach znajdują się następujące urządzenia:
• Komputery Zoneo Standard z oprogramowaniem Microsoft OfficeProPlus 2016
• Monitor ACC 27”
• Monitory Philips 24”
• Pakiet biurowy, program antywirusowy dla każdego stanowiska
• Projektor ESPON
• Aparaty fotograficzne Lustrzanka
• Drukarka atramentowa
• Urządzenie wielofunkcyjne
• Wyciągarka linowa elektryczna
• Automatyczna wyważarka do kół
• Automatyczna monażownica osobowa
• Urządzenie do mycia części samochodowych
• Urządzenie do geometrii
• Wyciąg spalin
• Gilotyna do blachy
• podnośnik 4- kolumnowy do diagnostyki
• Urządzenie elektryczne do ręcznego ukosowania/ frezowania blach.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym x 3 sztuki ( komputer Philips 243V7QDAB, Monitor Esperanza TK103, Klawiatura Modecom M9, Windows 10Pro PL x64)
Zestaw projektor z z uchwytem x 3 sztuki ( Benq TH534, AVTek Easy Mount)

 

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane skorzystaniem z urządzeń na terenie ZST w Płocku będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZST w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.zstplock.pl/ oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach. Zasady wypożyczenia urządzeń dla ww. zawodów określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły.
W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 24 364-27-30 lub na adres email: sekretariat_zst@go2.pl

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU – POBIERZ DRUK