Dobry zwyczaj wypożyczaj

„Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

„Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

Dobry zwyczaj – wypożyczaj

Zespół Szkół Technicznych w Płocku dysponuje pracowniami do kształcenia praktycznego w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, mechanik- monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, które zostały wyposażone w ramach projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, oraz „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

 Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W pracowniach znajdują się następujące urządzenia:

 • Komputery Zoneo Standard z oprogramowaniem Microsoft OfficeProPlus 2016
 • Monitor ACC 27”
 • Monitory Philips 24”
 • Pakiet biurowy, program antywirusowy dla każdego stanowiska
 • Projektor ESPON
 • Aparaty fotograficzne Lustrzanka
 • Drukarka atramentowa
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Wyciągarka linowa elektryczna
 • Automatyczna wyważarka do kół
 • Urządzenie do zdejmowania opon
 • Urządzenie do mycia części samochodowych
 • Urządzenie do geometrii
 • Wyciąg spalin
 • Gilotyna do blachy
 • Podnośnik 4- kolumnowy diagnostyczny
 • Urządzenie elektryczne do ręcznego ukosowania/ frezowania blach.
 • 3 zestawy komputerowe
 • 3 rzutniki z uchwytami

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane  skorzystaniem z urządzeń na terenie ZST w Płocku  będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZST w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.zstplock.pl/ oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach. Zasady wypożyczenia urządzeń dla ww. zawodów określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły.

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 24 364-27-30 lub na adres email:  sekretariat_zst@go2.pl

Druki do pobrania

Scroll to Top
Skip to content