BUDMAT – współpraca

W dniu 24 czerwca 2022 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/22 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy Zespołu Szkól Technicznych z firmami: Więcek Bogdan BUDMAT, którą reprezentował pan Marek Wiśniewski – Dyrektor Działu Innowacji Produktowej oraz Precizo Sp. z o. o., którą reprezentował pan Andrzej Markowski – Prezes Zarządu.

W ramach przedmiotowej umowy Więcek Bogdan BUDMAT od nowego roku szkolnego 2022/2023  obejmie patronatem klasę Technikum w zawodzie technik robotyk, a Precizo Sp. z o. o. klasę Technikum w zawodzie technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawającychoraz klasę Branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Podpisany dokument zapewnia, że uczniowie będą mogli odbywać w zakładach miesięczne praktyki zawodowe i wizyty studyjne i przedmiotowe. Będą mieć kontakt z najnowszymi technologiami, maszynami i urządzeniami, a w przyszłości – po ukończeniu szkoły – możliwość zatrudnienia.

W ramach patronatu firmy będą również współuczestniczyć w organizowaniu przez ZST
w Płocku konkursów oraz sponsorowaniu nagród dla ich laureatów.

Umowa patronacka, zawarta na czas nieokreślony, gwarantuje przedstawicielom przemysłu oraz szkole szansę rozwoju, ukierunkowaną na jak najlepsze przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

Scroll to Top
Skip to content