Branżowa Szkoła II stopnia

Otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia tylko po szkole podstawowej w zawodach: technik mechanik (MEC.09) oraz technik pojazdów samochodowych (MEC.06).

Zapraszamy na I zjazd 10 września 2022r. wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na naszej stronie (w tym miejscu).

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia po gimnazjum w zawodach: technik mechanik (MEC.09) oraz technik pojazdów samochodowych (MEC.06) mogą dołączyć do KKZ z absolwentami Branżowej Szkoły II stopnia po szkole podstawowej na podstawie podania. Aby uzupełnić wykształcenie ogólne należy ukończyć LO dla dorosłych.

Skip to content