Ważne informacje

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA –  w zawodzie: technik  mechanik [311504]

kwalifikacja MEC.09. – organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

ZJAZDY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO  2021/2022

 1. 11-12.09.2021
 2. 25-26.09.2021
 3. 9-10.10.2021
 4. 16-17.10.2021
 5. 22-23-24.10.2021
 6. 5-6-7.11.2021
 7. 19-20-21.11.2021
 8. 3-4-5.12.2021
 9. 18-19.12.2021

KONSULTACJE (ZAJĘCIA) – PLAN NA I SEMESTR

LP.GODZINYSOBOTASalaNIEDZIELASala
 8.00-8.45POPOiM   /   POPOiM T. Cieszkowski / W. Stasiak210 / CNCJĘZYK POLSKI –
B. Piórkowska
210
 8.50-9.35POPOiM   /   POPOiM T. Cieszkowski / W. Stasiak210 / CNCJĘZYK POLSKI –
B. Piórkowska
210
 9.40-10.25POPOiM   /   POPOiM W. Stasiak  / T. Cieszkowski210 / CNCJĘZYK POLSKI –
B. Piórkowska
210
 10-min. przerwy    
 10.35-11.20BHP – T. Cieszkowski210PROCESY produkcyjne –
O. Karwowska
210
 11.25-12.10BHP- T. Cieszkowski210PROCESY produkcyjne –
O. Karwowska
210
 12.15-13.00MATEMATYKA M. Adamkiewicz210PROCESY produkcyjne –
O. Karwowska
210
 13.05-13.50MATEMATYKA M. Adamkiewicz210PNPOiM / PNPOiM O. Karwowska /
M. Marszałek
210/ CNC  
 10-min. przerwy    
 14.00-14.45ANGIELSKI / INFORMATYKA P. Stasiak-Rychlik /
M. Adamkiewicz
210 / W17PNPOiM / PNPOiM O. Karwowska /
M. Marszałek
210/ CNC  
 14.50-15.35ANGIELSKI / INFORMATYKA P. Stasiak-Rychlik /
M. Adamkiewicz
210 / W17PNPOiM / PNPOiM M. Marszałek /
O. Karwowska /
CNC / 210  
 15.40-16.25INFORMATYKA/ ANGIELSKI M. Adamkiewicz  /
P. Stasiak-Rychlik
W17/ 210  
 16.30-17.15INFORMATYKA/ ANGIELSKI M. Adamkiewicz  /
P. Stasiak-Rychlik
W17/ 210 

Zajęcia podzielone są na 9 zjazdów w godz. 8.00-17.15 w sobotę i 8.00-15.35 w niedzielę.
 4 zjazdy są w piątek od godz. 16.30  w Sali 210. W jeden piątek jest jeden przedmiot:

 1. Język polski – 3 godziny
 2. Procesy produkcyjne – 3 godziny
 3. Pracownia nadzorowania procesów obróbki i montażu (PNPOiM) – 3 godziny
 4. Matematyka – 4 godziny

Brakujące 3 godziny pracowni organizowania procesów obróbki i montażu (POPOiM) zostaną zrealizowane na 8 i 9 zjeździe zamiast BHP, czyli od 8 zjazdu zmiana planu:
na 8 zjeździe – 1 godz. BHP i 1 godz. POPOiM

 na 9 zjeździe  – 2 godz. POPOiM zamiast BHP.

SESJA EGZAMINACYJNA

Egzaminy w sesji egzaminacyjnej: 14-15-16.01.2022   oraz   21-22-23.01.2022

Słuchacz może zdawać jeden pisemny egzamin semestralny jednego dnia w sesji egzaminacyjnej, a jest ich 5 w semestrze, więc zjazdy egzaminacyjne zawierają także piątki. Harmonogram egzaminów zawierający daty wszystkich egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej podaje się do wiadomości słuchaczy na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Termin dodatkowy, gdyby ktoś nie mógł przystąpić do egzaminu w sesji –29-30.01.2022

Rada klasyfikacyjna  – 17.02.2022.

Termin poprawkowy – 19-20.02.2022

SEKRETARIAT CZYNNY: w soboty w godz. 8.00-10.00

Dyżury dyrekcji: w soboty w godz. 8.00-12.00

Harmonogram biblioteki będzie później

Do końca września prosimy uzupełnić brakujące dokumenty rekrutacyjne (świadectwo ukończenia szkoły i dyplom z kwalifikacji).

Prosimy przynieść 2 zdjęcia do legitymacji  (1 na płycie i 1 tradycyjne).

Skip to content