Spotkanie – klasy III

Spotkanie upowszechniające działania w projekcie  

Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”

w ramach realizacji 

Programu  Erasmus +  Akcja 1 „Mobilność” – Kształcenie i szkolenia zawodowe

W dniu 12 września  2018 roku odbyło się zebranie rodziców uczniów klas trzecich , w trakcie którego przekazano informacje dotyczące  realizacji projektu staży zawodowych w Sevilli pt.: “ Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”  zgodnych z profilem klas wybranych przez  ich dzieci.

W zebraniu uczestniczyli również wychowawcy klas trzecich, koordynator projektu, kadra pracująca w projekcie oraz Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych  w Płocku  – Pan Dariusz Tyburski.

Scroll to Top
Skip to content