Od 17 do 28 lipca 2017 roku uczestniczyłam w kursie językowo-metodycznym „Creative Methodology For Teachers” w ramach projektu PO WER "Mobilność kadry edukacji szkolnej" pt. ”Nauka nie ma końca” realizowanego  w Zespole Szkół Technicznych w Płocku od 15.11.2016r. do 14.06.2018r.

Wybrany przeze mnie kurs odbywał się w szkole językowej International Projects Centre (IPC) w miejscowości Exeter w Wielkiej Brytanii. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i bogate zaplecze praktyczne, którego różnorodność zapewni mi możliwość nauczania uczniów w nietypowy, nietuzinkowy, ciekawy i aktywny sposób. Jestem pewna, że dzięki poznanym metodom moi uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego. Te dwa tygodnie, poza oczywiście intensywną nauką kreatywnych metod nauczania, spędziłam wśród innych nauczycieli z Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Francji, a nawet Stanów Zjednoczonych, co pozwoliło poznać nie tylko ich rodzimą kulturę, ale także osobiste doświadczenia związane z codziennością naszej pracy oraz sposoby radzenia sobie w najróżniejszych szkolnych sytuacjach z młodzieżą. Pobyt w Exeter wzbogacony był o wycieczki z przewodnikiem po okolicznych atrakcjach turystycznych w tym m.in.: Dartmoor National Park, Tintagel oraz miastach: Wells, Bristol, Bath. Mieliśmy nawet okazję nauczyć się tradycyjnego szkockiego tańca – ceilidh. Zakwaterowanie w domu angielskiej rodziny dało mi możliwość poznać jej życie od kuchni: codzienne zwyczaje, potoczne słownictwo i tradycyjne posiłki.

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne. Podczas zajęć teoretycznych poznałam kreatywne metody nauczania języka angielskiego oraz ćwiczenia i formy pracy oparte na wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Zajęcia praktyczne były podzielone na dwa etapy: pracy w roli ucznia i pracy w roli nauczyciela w stosunku do innych uczestników kursu w oparciu o nowo poznane metody. Zajęcia te były więc doskonałą okazją do obserwacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli Sama również przeprowadziłam część zajęć dla innych uczestników kursu.

Szkolenie, ale także i przygotowania do wyjazdu w znaczny sposób wzbogaciły moją osobę, nie tylko od strony zawodowej, ale także w sferze interpersonalnej. Nie tylko poszerzyłam swoją wiedzę o nowe kreatywne metody nauczania oraz bazę materiałów do nauczania, ale i poznałam ciekawe techniki użycia nowoczesnej technologii w klasie. W trakcie zajęć poznałam najróżniejsze aktywizujące sposoby nauczania uczniów w ramach każdej z czterech umiejętności językowych. Poprawiły się moje umiejętności językowe i komunikacyjne. Kurs umożliwił mi nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i dzielenie się z nimi swoim doświadczeniem. Z czystym sumieniem polecam każdemu udział w tego typu szkoleniach, a sama oczekuję na kolejną taką przygodę!

Ewa Cichocka - Cieślak

 

20294357 10210003871481746 6144835199026277241 n   20170723 135724 20170726 131947 
20170719 143037   20170719 143707 20170722 110323 
20170724 165346   20170722 115717 20170722 153038 
20170724 191221   20170726 132509 20170726 133054 
20170726 161716   20170728 114330

SPRAWOZDANIE

Z UDZIAŁU W KURSIE „ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ” W FINLANDII 
w ramach PROJEKTU
PO WER

"Mobilność kadry edukacji szkolnej" pt. ”Nauka nie ma końca”

realizowanego w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Technicznych
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023676

        

W dniach 3-7.07.2017 r. uczestniczyliśmy w kursie „Zarządzania szkołą” w Joensuu w Finlandii w ramach projektu pt. "Nauka nie ma końca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. W kursie wzięło udział 23 dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i średnich z Polski, Łotwy, Grecji, Turcji, Słowenii, Rumunii i Niemiec.

         W programie kursu było zwiedzanie szkoły fińskiej, zajęcia z dyrektorami różnych placówek oświatowych oraz program kulturowy. Dlatego też kurs ten był bardzo praktyczny i użyteczny dla kadry zarządzającej szkołą.

Zwiedziliśmy tylko jedną szkołę – liceum ogólnokształcące, ale jeśli chodzi o wyposażenie szkoły fińskiej, to każda szkoła jest tak samo finansowana i doposażona. Wchodząc do budynku szkoły od razu dało się zauważyć przyjazne dla ucznia i nauczyciela otoczenie. Uczniowie na korytarzach mają do dyspozycji kanapy, telewizory i różne miejsca do odpoczynku. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę, ekran, projektor, jednoosobowe, wielokątne stoliki, które można dowolnie łączyć w różne układy do pracy w grupach. Dodatkowo w salach znajdują się dwa lub trzy stoliki dla uczniów, którzy wolą uczyć się na stojąco. Do dyspozycji jest sieć LAN i sieć elektryczna podwieszona pod sufitem, z których korzystają uczniowie pracujący na własnych urządzeniach mobilnych. Wiele lekcji odbywa się z użyciem e-podręczników.

Również nauczyciele mają komfort pracy. Każdy nauczyciel ma do dyspozycji biurko w kilkuosobowym gabinecie, przy którym przegotowuje lekcje, sprawdza prace domowe itp. Natomiast pokój nauczycielski sprawiał wrażenie pokoju relaksacyjnego. Znajdowały się w nim wygodne fotele, w pełni wyposażony aneks kuchenny, fotel do masażu. Do pokoju nauczycielskiego przylegało pomieszczenie socjalne z szafkami, natryskami i pralkami.

Na zajęciach z dyrektorami szkół fińskich poznaliśmy organizację pracy oraz system zarządzania szkołą. Dyrektor i jeden zastępca zarządza szkołą, niezależnie od jej wielkości i liczebności uczniów. Obsługę sekretariatu stanowi jedna osoba. Szkoła fińska nie jest oceniana zewnętrznie przez inspektorów lub kuratorów. Jak przedstawił dyrektor szkoły ogólnokształcącej, Pan Esa Raty, najlepszymi oceniającymi pracę nauczycieli są rodzice i uczniowie i dlatego uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela. Co ciekawe nie wybierają oni tych mało wymagających, lecz wolą nauczycieli profesjonalistów, którzy dobrze tłumaczą i potrafią przygotować do testów odbywających się online po każdym semestrze oraz do egzaminów wstępnych na studia. W szkole średniej w Finlandii rok szkolny składa się z 6 semestrów, a po każdym z nich jest tygodniowa sesja sprawdzianów, które każdy uczeń musi zdać. Na koniec edukacji w szkole średniej jest matura.

Dzięki kursowi dowiedzieliśmy się jak powinno wyglądać nowoczesne zarządzanie szkołą oraz otrzymaliśmy ciekawe wskazówki dotyczące zachowania się w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania problemów np.

 • Kiedy usłyszysz o jakimś problemie między nauczycielami od razu reaguj, by jak najmniej osób o nim wiedziało.
 • W rozmowie z nauczycielem spytaj o problem i rozmawiaj o sposobach rozwiązania, pytaj jak nauczyciel sam może go rozwiązać, nie podawaj od razu rozwiązań.
 • Rozmawiaj o konflikcie równocześnie z dwiema skłóconymi osobami, wszystko ustanie po takiej konfrontacji.
 • Jeśli problem lub konflikt nie jest od razu rozwiązany, wtedy narasta, bo coraz więcej osób jest w niego zaangażowanych.
 • Kiedy dyrektor dowie się o konflikcie, staje się jego częścią i jeśli nic nie zrobi jest za niego obwiniany, a nie osoby, które zaczęły ten konflikt.

Oprócz wykładów i zajęć z dyrektorami mieliśmy także zajęcia z jogi oraz wycieczkę do Parku Narodowego z najwyższym szczytem Koli - 347 m.

W ramach promocji projektu i szkoły zaprezentowaliśmy film zawierający system zarządzania naszą szkołą, kierunki kształcenia, zdjęcia z różnych wydarzeń szkolnych,  informacje o współpracy międzynarodowej i projektach realizowanych w naszej szkole oraz o celach i zadaniach tego projektu mobilności. Film ten umieszczony jest na stronie szkoły pod hasłem „ABOUT SCHOOL”. Ponadto w rozmowach z uczestnikami spotkania porównywaliśmy systemy zarządzania i finansowania w różnych krajach europejskich, wymienialiśmy się problemami i doświadczeniami. Okazało się, że  nie odstajemy tak bardzo od Europy, a w niektórych aspektach jesteśmy w czołówce, np. nasza szkoła posiada dziennik elektroniczny, oprogramowanie do organizacji pracy szkoły i budżetowania, a nie wszystkie szkoły, których dyrektorzy uczestniczyli w kursie, mogą pochwalić się takimi udogodnieniami.

Dzięki wiedzy zdobytej na kursie i wymianie doświadczeń z dyrektorami z innych państw będziemy starali się udoskonalać sposób zarządzania naszą szkołą.

Dyrektor szkoły Dariusz Tyburski

i wicedyrektor Agnieszka Stańczyk-Jabłońska

 

DSC02277.JPG   DSC02336.JPG
 DSC02351.JPG  DSC02359.JPG
 DSC02376.JPG  DSC02404.JPG
 DSC02415.JPG  DSC02424.JPG
 DSC02448.JPG  DSC02499.JPG
 P1120170.JPG  P1120176.JPG
 P1120242.JPG  P1120310.JPG
 P1120361.JPG  P1120365.JPG
 P1120412.JPG
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MOBILNOŚCI

"Nauka nie ma końca"
w ramach projektu PO WER „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

w pierwszym półroczu 2017 roku

 

Od 15.XI.2016r. nasza szkoła realizuje projekt pt. "Nauka nie ma końca" pod numerem POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023676. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Całkowite dofinansowanie wynosi 120 358,81zł. Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektorAgnieszka Stańczyk-Jabłońska.

W ramach projektu w czerwcu odbyły się 4 mobilności - 2 nauczycielki języka niemieckiego pani Joanna Szatkowska i pani Marta Marek-Głowacka uczestniczyły w kursie językowo-metodycznym w Monachium w Niemczech, a 2 nauczycielki języka angielskiego uczestniczyły w kursach zorganizowanych na Malcie – p. Monika Rokicka-Sweklej uczestniczyła w kursie językowo-metodycznym, a p. Małgorzata Szczepańska w językowo-metodycznym z elementami ICT. Wszystkie uczestniczki mobilności po powrocie z kursu zaprezentowały na stronach Facebooka zdjęcia i opisy wrażeń z  kursu oraz przygotowały sprawozdania i zdjęcia na stronę internetową szkoły. Przed wyjazdem na kurs uczestniczki opracowały „Plan Rozwoju Zawodowego”, a po powrocie „Raport z Planu Rozwoju Zawodowego”, który zawiera podsumowanie kursu, przykłady dobrych praktyk i nowoczesnych metod oraz sposoby upowszechniania rezultatów projektu. Nauczycielki wzięły udział w ewaluacji wypełniając przed wyjazdem ankietę „Oczekiwania wobec kursu”, a po powrocie ankietę „Ocena kursu”. Obecnie ankiety te są analizowane przez zastępcę koordynatora projektu.

W ramach działań upowszechniających rezultaty projektu wszyscy uczestnicy projektu, z którymi podpisane już zostały umowy, wymieniali się doświadczeniami
z nauczycielami z innych szkół lub dyrektorami podczas spotkań indywidualnych, pracy w komisjach egzaminacyjnych maturalnych i zawodowych, szkoleń, konferencji lub innych okazji. Koordynator projektu, pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska, miała okazję do promocji projektu oraz upowszechniania jego rezultatów na arenie międzynarodowej podczas spotkania w Sztokholmie w dn. 8-12.05.2017r., w którym  uczestniczyło 40 nauczycieli z 13 krajów europejskich.

Również dyrektor szkoły brał udział w działaniach upowszechniających rezultaty projektu podczas szkolenia dyrektorów szkół zawodowych dotyczącego organizacji egzaminów zawodowych w dniu 25 maja 2017r. oraz spotkania w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w dniu 2.06.2017r. dotyczącego stypendium dla uczniów z Mazowsza, w którym uczestniczył wraz z panią wicedyrektor Agnieszką Stańczyk-Jabłońską.

W ramach dzielenia się zdobytą wiedzą i przykładami dobrych praktyk
4 nauczycielki: pani Joanna Szatkowska, Marta Marek-Głowacka, Małgorzata Szczepańska, Monika Rokicka-Sweklej przygotowały prezentacje multimedialne zawierające przykłady ciekawych metod i ćwiczeń, które zaprezentowane zostały na posiedzeniu Komisji Języków Obcych w dn. 28.06.2017r.

Zaplanowane zostały już pierwsze szkolenia na dzień 1 września 2017r. na godzinę 9.00. Przeprowadzą je p. Joanna Szatkowska, Marta Marek-Głowacka, Małgorzata Szczepańska, Monika Rokicka-Sweklej oraz Ewa Cichocka-Cieślak. Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych na imprezach organizowanych w szkole, zawodach sportowych i spotkaniach były rozdawane ulotki o projekcie.

Do realizacji projektu został zakupiony notebook, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, listwy i kable do montowania, pamięć przenośna, materiały papiernicze. Zaprojektowano i zamontowano bilbord zewnętrzny, opracowano i wydrukowano plakat informacyjny oraz ulotki.

 W wakacje zaplanowane są jeszcze 3 kursy - 2 przedstawicieli dyrekcji pojedzie na kurs "Zarządzania szkołą" w Finlandii, a pani Ewa Cichocka-Cieślak wyjedzie do Wielkiej Brytanii na kurs językowo-metodyczny.

Koordynator projektu

Agnieszka Stańczyk-Jabłońska

Od 19 do 23 czerwca 2017 roku uczestniczyłam w kursie językowo-metodycznym „Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language in Secondary and Adult Education” w ramach projektu PO WER "Mobilność kadry edukacji szkolnej" pt. ”Nauka nie ma końca”realizowanego

 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku od 15.11.2016r. do 14.06.2018r.

Wybrany przeze mnie kurs odbywał się w szkole językowej Link School of English w miejscowości Swieqi na Malcie. Kurs trwał 30 godzin, podzielonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami uczestników i opublikowanym wcześniej programem. Otrzymałam wiele różnych materiałów zgodnych z tematyką kursu i moimi zainteresowaniami. Według mnie zarówno tematyka,  jak i przeprowadzenie kursu zasługują na najwyższą ocenę. Również zakwaterowanie w maltańskiej rodzinie umożliwiło mi nie tylko podniesienie moich kompetencji językowo-komunikacyjnych, ale także poznanie tamtejszych zwyczajów.

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne warsztaty. Podczas zajęć teoretycznych poznałam  innowacyjne metody nauczania oraz różne ćwiczenia i formy pracy z użyciem nowoczesnych technologii. Zajęcia praktyczne były doskonałą okazją do obserwacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli wykorzystujących wspomniane metody. Ponadto, miałam  również okazję do przeprowadzenia fragmentu lekcji, dzięki czemu mogłam  utrwalić zdobytą wiedzę. Tematyka kursu obejmowała metody aktywizujące i integracyjne. Zostały przedstawione sposoby stosowania materiałów autentycznych,  piosenek, gier, zdjęć i obrazków podczas nauczania języka obcego. Ma to na celu ożywienie lekcji i zmotywowanie uczniów.

Szkolenie w znaczący sposób wpłynęło na mój rozwój osobisty i zawodowy.  Zwiększyło moją wiedzę na temat nowych  metod, zachęciło do częstszego wykorzystania materiałów autentycznych, gier i obrazków w klasie. Poprawiły się moje umiejętności językowe i komunikacyjne. Szkolenie poszerzyło moją wiedzę w zakresie posługiwania się nowoczesna technologią informacyjną w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji. Kurs umożliwił mi nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i dzielenie się z nimi doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk. Ponadto poszerzyła się moja baza materiałów.

Monika Rokicka-Sweklej

 

>>Prezentacja<<

20170620 184606

No result...

  UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  d)      ….

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  f)       ….

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
   http://wszystkoociasteczkach.pl/
  comenius.jpgdobruska.jpgefs.jpgkapital ludzki.jpgleonardo.jpg