Orkiestra Dęta ZST w Płocku

Przy zespole Szkół Technicznych od wielu lat działa Szkolna Orkiestra Dęta. Uczniowie naszej szkoły uczą się grać na instrumentach od podstaw i mogą bez przeszkód rozwijać swoje zdolności muzyczne.
Poszukiwanie zaczątków orkiestry każe cofnąć się do 1949 roku kiedy to w Siedemdziesiątce zaczął uczyć pan Czesław Kapela – wielki pasjonat i wychowawca wielu pokoleń uczniów, który wiele lat poświęcił na stworzenie i prowadzenie Szkolnej Orkiestry Dętej.
We wrześniu 2003 roku kapelmistrzami orkiestry zostali Hubert Chiczewski i Marek Kieszkowski. Od tego też sezonu orkiestra „siedemdziesiątki” jest jedyną orkiestrą dętą działającą w Płocku. Orkiestra występuje na wszystkich oficjalnych uroczystościach patriotycznych w mieście, a także na wielu innych imprezach. Orkiestra zdobywała nagrody na przeglądach i konkursach odbywających się w powiecie płockim, oraz w województwie mazowieckim. Obecnie orkiestra liczy około 35 osób i składa się z uczniów, którzy dopiero uczą się grać na instrumentach. Repertuar zespołu stanowią utwory marszowe, patriotyczne, ale również wielkie przeboje rozrywkowe znane na całym świecie. Aranżacje z których korzysta orkiestra to w większości opracowania własne. W czerwcu 2014 r. Szkolna Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych wzięła udział w międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych, który odbył się w zaprzyjaźnionych z Płockiem Możejkach na Litwie. 15 czerwca Orkiestra Siedemdziesiątki zdobyła 3 miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Staroźrebach.

orkiestra ZST w Płockuorkiestra siedemdziesiatka Płock

Orkiestra Dęta Siedemdziesiatka ZST PłockOrkiestra Dęta ZST Płock Siedemdziesiątka

Orkiestra Dęta ZST Płock Siedemdziesiątka

Projekt Leonardo da Vinci

 l2l3l4l5l6

 

Od IX 2013r. jako jedyna szkoła w Płocku realizujemy 2-letni międzynarodowy projekt partnerski pt. „Nowoczesne szkoły zawodowe kształcą dobrych pracowników” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt składa sie z 6 szkół europejskich:

w Turcji – Technical High School for Girls – koordynator projektu,

w Polsce – Zespół Szkół Technicznych w Płocku,

na Łotwie – Riga Building College

w Rumunii – Grupul Scolar Indusrial " Aurel Rainu"

w Portugalii - Escola Profissional do Pico

w Hiszpanii - Instituto de Educación Secundaria SIERRA DE GUARA

Celem projektu jest:

    - zwiększenie współpracy między nauczycielami przedmiotów praktycznych i teoretycznych

    - rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami

    - porównanie metod nauczania w szkołach zawodowych w Europie

    - zwiększenie użycia nowoczesnych technologii przez nauczycieli zawodu

    - rozwój umiejętności z języka angielskiego

Korzyści:

Dzięki projektowi mamy możliwość zwiedzenia innego kraju oraz poznania jego kultury i tradycji. Mieszkając u rodzin poznajemy życie codzienne rówieśników oraz ich problemy i zwyczaje. Projekt daje nam motywację do nauki języków obcych, ponieważ za  granicą musimy się porozumiewać. Nauczyciele i dyrektorzy poznają systemy szkolnictwa zawodowego w innych krajach i porównają metody organizacji pracy szkoły, warsztatów szkolnych oraz praktyk uczniowskich.

Działania w projekcie

W ramach realizacji projektu na początku roku szkolnego wybrano grupę młodzieży, która została zaangażowana w prace nad projektem. Wspólnie z koordynatorem uczestnicy projektu opracowali 4 prezentacje multimedialne: o systemie edukacji w Polsce, swojej szkole, informacjach geograficznych Polski oraz zabytkach Płocka.

I spotkanie w projekcie - Turcja

W dniach 24-29 listopada 2013r. odbyła się pierwsza wizyta robocza w Turcji. Uczestniczyło w niej 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 uczennic z klasy 2. W trakcie wizyty uczniowie i nauczyciele z 6 krajów partnerskich pokazali przygotowane prezentacje, zwiedzili najbardziej znane zabytki Istambułu, kilka szkół zawodowych, obserwowali lekcje przedmiotów zawodowych, prace uczniów na zajęciach praktycznych, porównywali systemy edukacji i sposoby zarządzania szkołą i warsztatami szkolnymi w Turcji.

II spotkanie w projekcie - Hiszpania

Druga wizyta miała miejsce w dniach 8-15 lutego 2014r w Huesce w północnej Hiszpanii, która okazała sie bardzo zimna, gdyż temperatura nie przekraczała 8 stopni Celsiusa. Jednego dnia rano było słońce, po południu padał śnieg, a potem deszcz. Huesca to spokojne miasteczko u stóp Pirenejów, które ma kilka bardzo dobrze wyposażonych średnich i wyższych szkół zawodowych, np. Wyższa Szkoła Konserwacji Zabytków. Na spotkaniu porównywano systemy edukacji zawodowej w krajach partnerskich oraz analizowano rezultaty ankiety dotyczącej edukacji zawodowej. Uczestniczyło w nim 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 6 osób z klasy 3Ti, byli także na wycieczce w Barcelonie, Saragossie i zamku Loarre.

III Spotkanie – Rumunia

Trzecia wizyta miała miejsce dniach 27-04-3.04.2014r. w Fieni w północnej Rumunii. Uczestniczyło w niej 3 nauczycieli i 5 uczniów. Na początku spotkania w Fieni uczniowie poznali się w trakcie gier i zabaw oraz wspólnie opracowali zasady i oczekiwania wobec tej wizyty. Zwiedziliśmy szkołę partnerską, warsztaty szkolne, gdzie obserwowaliśmy lekcje zajęć praktycznych oraz 4 szkoły zawodowe. W Fieni byliśmy gośćmi Burmistrza tego miasteczka i zwiedziliśmy fabrykę wapna S.C. Carmeuse Holding SRL oraz fabrykę cementu S.C. Carpatcement Holding. W Tragoviste w siedzibie Europe Direct obejrzeliśmy prezentację o działalności tej instytucji, zwiedziliśmy Valahia University, College of Economics “Ion Ghica” oraz  NGO School of Values.  

Gdy koordynatorzy pracowali nad realizacją projektu, uczniowie mieli 3 zadania do wykonania: ćwiczenia językowe, sonda uliczna dotycząca współpracy między szkołami a firmami oraz gra „Zgadnij kraj”.
Fotorelacja z Rumunii:

DSC01457DSC01488DSC01776

DSC01905

DSC01958DSC02003

   

IV wizyta

IV wizyta miała miejsce w szkole partnerskiej w Rydze na Łotwie w dniach 28.09-4.10.2014r. Uczestniczyło w niej 5 osób z klasy 3Tg oraz dwie nauczycielki. W trakcie wizyty zwiedzaliśmy wiele miejsc w Rydze: Stare Miasto, gildie kupieckie, kościół św. Piotra, nowo wybudowaną Bibliotekę Narodową, fabrykę czekolady LAIMA oraz budynek KGB, w którym torturowano i przetrzymywano więźniów politycznych w czasach ZSRR. Gdy nauczyciele pracowali nad projektem, uczniowie z 6 krajów uczestniczyli w lekcji malarstwa oraz rzeźby tworząc własne kompozycje oraz figurki z plasteliny. Następne spotkanie odbędzie w naszej szkole w dn. 19.04.-25.04.2015r.

  

253

 

V wizyta

 V spotkanie odbyło się u nas w Płocku. W dniach 20-25.04.2015r. gościliśmy 20 uczniów i 20 nauczycieli ze szkół partnerskich w Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. W trakcie ich wizyty pokazaliśmy im naszą szkołę i warsztaty szkolne oraz nasze Miasto Płock. Byliśmy w Urzędzie Miasta Płocka, Małachowiance i Ogrodzie Zoologicznym. W ramach realizacji projektu zwiedziliśmy fabrykę CNH Industrial Polska Spółka z o.o, gdzie musieliśmy się ubrać z odpowiednie kamizelki. Zabraliśmy ich na wycieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, do Warszawy i Torunia. W Warszawie zwiedzaliśmy Zamek Królewski i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stare Miasto. W Toruniu byliśmy w Muzeum Piernika, w Domu Kopernika oraz na Starym Mieście.


 Leonardo1leonardo2leonardo4Leonardo5leonardo3leonardo6Leonardo7Leonardo8

 

 

Nasze uczennice z klas o profilu fototechnicznym "Złapały rybkę na fotkę" i zdobyły dwa pierwsze miejsca oraz cztery wyróżnienia w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez płocki ogród zoologiczny.
Był to jeden z najtrudniejszych konkursów jakie zorganizowało płockie ZOO, ponieważ bardzo trudno fotografuje się ryby przez grube szkło, więc tym większe gratulacje dla naszych dziewczyn!

 
1 miejsce zajęła Oliwia Gapińska z 1Tf
2 miejsce zajęła Joanna Olkowicz z 2Tf
 
Wyróżnienia zdobyły:
Weronika Rososińska z 1Tf
Milena Opatrzyk z 2Tf
Natalia Muratow z 2Tf
Lena Zabłocka z 2Tf
BLI 2574  BLI 2575  BLI 2576 
 fot. Oliwia Gapinska fot. Joanna Olkowicz  fot. Weronika Rososińska 
 fot. Milena Opatrzyk fot. Natalia Muratow  fot. Lena Zablocka 

WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

„KALIGRAM - myśli słowem malowane"

    Z przyjemnością informujemy, iż dnia  05.12.2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie I edycji konkursu językowego dla uczniów płockich gimnazjów pod hasłem:
„KALIGRAM - myśli słowem malowane" poruszającego tematykę Świąt Bożego Narodzenia.

    Nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, a Komisja Konkursowa miała nie lada zadanie, by wyłonić najlepsze. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach zdecydowaliśmy się przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Agnieszka Garwacka, uczennica Zespołu Szkół nr 2

II miejsce: Marta Nicewicz, uczennica  Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi

III miejsce: Zuzanna Łukaszewska , uczennica Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Postanowiliśmy przyznać również dwa wyróżnienia:

– Annie Zielińskiej, uczennicy Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi

– Kajetanowi Dorobkowi, uczniowi  Gimnazjum Nr 2

   Dziękując serdecznie wszystkim Uczniom i Nauczycielom Gimnazjów za udział w konkursie, składamy gratulacje Laureatom, mając zaszczyt zaprosić Ich do Auli Zespołu Szkół Technicznych  w Płocku po odbiór  pamiątkowych dyplomów oraz nagród  rzeczowych dnia 15.XII.2016r. o godzinie 14.15.

    Wszystkie nadesłane prace można będzie podziwiać w auli.

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

 

   Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka,
a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody, ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

ETAP I – SZKOLNY

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły.

Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny przekażą organizatorzy. Pytania do szkół zostaną przekazane pocztą elektroniczną.

Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej szkole.

ETAP II – OGÓLNOPOLSKI

Obejmuje rozwiązanie testu, wykonanie zadań praktycznych i odpowiedzi ustne na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Etap II Konkursu Mechanicznego składa się z części:

1.   Część I – obejmująca:

a.   rozwiązanie testu (90 min)

b.   wykonanie zadania praktycznego (2 godz.) do wyboru:

 • projekt w jednym z programów (do wyboru) AUTO CAD, Autodesk Inventor
  lub Solid Edge,
 • projekt z zakresu programowania sterowników PLC (języki LAD lub FBD)               

     z wykorzystaniem sterowników i oprogramowania SIEMENS.

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły
w konkursie. Punkty za zadania praktyczne dzielone są równo pomiędzy trzech przedstawicieli szkoły. Sześć osób, które będą miały największą liczbę punktów po części I weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

2.  Część II - ustna – uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością

Liczba punktów z części I nie ma znaczenia dla punktacji w części finałowej, jest tylko sposobem wyłonienia najlepszych uczestników.

VI TERMINARZ KONKURSU

I etap, szkolny:

•   zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 4.01.2019

•   przeprowadzany w szkołach – 8.01.2019r. (sugerowany termin)

II etap, ogólnopolski - Zespół Szkól Technicznych w Płocku.

•   zgłoszenia do 8.03.2019,

•   przeprowadzony zostanie - 21-22.03.2019

•   część I - pisemna i praktyczna - 21.03.2019r.

•   część II - ustna – 22.03.2019r.

Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:  zstplock.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,
w wyjątkowych sytuacjach faksem (024) 364-27-31, lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

 W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują wykupienie noclegu i wyżywienia w szkolnym internacie.

  

Szczegółowych informacji udziela:

Aleksander Zalewski – tel. 570230494

 

Zaproszenie w wersji PDF

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia etap I - PDF  

Karta zgłoszenia etap I - DOC

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  http://wszystkoociasteczkach.pl/