Od 19 do 23 czerwca 2017 roku uczestniczyłam w kursie językowo – metodycznym z użyciem ICT Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom” w ramachprojektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. ”Nauka nie ma końca” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. Wybrany przeze mnie kurs odbywał się w szkole językowej Link School of English, w miejscowości Swieqi na Malcie. Kurs trwał 30 godzin i był podzielony  na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami uczestników i opublikowanym wcześniej programem. Otrzymałam wiele materiałów zgodnych z tematyką kursu i moimi zainteresowaniami. Moim zdaniem tematyka kursu, organizacja i jego przeprowadzenie zasługują na najwyższą ocenę. Zakwaterowanie w maltańskiej rodzinie umożliwiło mi podniesienie moich kompetencji językowo – komunikacyjnych. Była to też doskonała okazja do poznania kultury i obyczajów mieszkańców Malty.  

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne. Podczas zajęć teoretycznych poznałam innowacyjne metody nauczania oraz różne ćwiczenia i formy pracy z użyciem nowoczesnych technologii.  Zajęcia praktyczne były doskonałą okazją do obserwacji lekcji prowadzonych  przez innych nauczycieli wykorzystujących wspomniane metody.  Poza tym, miałam też okazję do przeprowadzenia fragmentu lekcji, dzięki czemu mogłam utrwalić zdobytą wiedzę. Tematyka kursu obejmowała także metody aktywizujące i integracyjne. Zostały przedstawione sposoby stosowania materiałów autentycznych, piosenek, gier i filmów podczas nauczania języka obcego. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności lekcji i zmotywowanie uczniów.

Szkolenie w znaczący sposób wpłynęło na mój rozwój osobisto – zawodowy. Zwiększyło moją wiedzę na temat nowych metod, zachęciło do wykorzystywania zasobów Internetu podczas nauczania języka obcego. Kurs udoskonalił moją umiejętność obsługi programu tablicy interaktywnej oraz nauczył mnie sposobów tworzenia materiałów dydaktycznych przy pomocy nowoczesnych technik multimedialnych. Była to szansa na doskonalenie umiejętności językowych poprzez poznanie specjalistycznych zwrotów związanych z nowoczesnymi metodami nauczania. Poza tym, dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu miałam okazję wymienić materiały i doświadczenia z uczestnikami z różnych państw oraz  zebrać przydatne mi materiały. 

 

Nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Szczepańska 

 

>>Prezentacja<<

 

20170623 111237

20170623_1542047

20170623_163405

Sprawozdanie z kursu metodyczno-językowego w Monachium
w ramach programu POWER– Mobilność kadry edukacji szkolnej

                                                                                            

  W dniach 12-23 czerwca 2017 roku uczestniczyłyśmy w kursie metodyczno- językowym dla nauczycieli języka niemieckiego w Monachium.

  Kurs w całości został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Power – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Program Power skierowany jest do nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli innych przedmiotów uczących w języku obcym, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.

  Podczas kursu “Deutsch für Lehrer” miałyśmy okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez DID Deutsch- Institut z siedzibą w Hamburgu, filia w Monachium i obejmowało 52 godzin zajęć .Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli dzielił się na 3 kolejno po sobie następujące i nawzajem uzupełniające się fazy: pierwsza część to nauka jako uczeń, druga jako obserwator, a trzecia jako krytyk. W pierwszej fazie uczestniczyłyśmy w kursie jako uczeń i w ten sposób doświadczyłyśmy nowoczesnego i dynamicznego sposobu prowadzenia zajęć z perspektywy szkolnej ławki. Podczas lekcji miałyśmy możliwość porównać nasz indywidualny styl prowadzenia zajęć z niemieckimi wykładowcami. Zajęcia te prowadzone były w grupie 10 – osobowej. Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Internetu, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych.

  Druga faza obejmowała obserwację dodatkowych zajęć w grupach na poziomach A1 i A2 u różnych nauczycieli. W ten sposób otrzymałyśmy szersze spojrzenie na prowadzenie zajęć, porównałyśmy materiały i style prowadzenia lekcji.

  Trzecia faza kursu obejmowała osobiste spotkania z nauczycielami z drugiej fazy. W czasie tych spotkań omawialiśmy zastosowaną dydaktykę, jej odpowiedni dobór do wieku uczestników, różnorodność użytych materiałów pomocniczych. Przeanalizowaliśmy również zastosowane pomoce audiowizualne.

  W ramach zajęć mających na celu podniesienie kompetencji językowych poruszone zostały następujące zagadnienia: idiomy, przysłowia, kolokacje językowe, gramatyka i komunikacja.

  Po skończonych zajęciach zwiedzałyśmy Monachium, położony niedaleko Regensburg oraz piękne zamki powstałe za czasów Ludwika II.

Wielką atrakcją było także uczestniczenie w obchodach setnej rocznicy założenia miasta Monachium oraz w festiwalu filmów. Udział w kursie umożliwił nam zatem nie tylko podniesienie naszych kompetencji językowo-komunikacyjnych, ale także jeszcze lepsze poznanie codziennego życia i zwyczajów tamtejszych ludzi.

  Kurs w Monachium w Niemczech przyniósł także wiele innych korzyści:

-  wzbogacił naszą wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania

- zachęcił nasz do szerszego wykorzystania TIK (technologii informacyjno komunikacyjnych)

-   wpłynął na poprawę naszych kompetencji w zakresie języka obcego

-   zmotywował nas do dalszego rozwoju zawodowego w przyszłości

-   zwiększył nasze perspektywy zawodowe  

-  pomógł nam podnieść zainteresowanie naszych uczniów i kolegów tematyką europejską  

-   wpłynął na podniesienie naszych kompetencji zawodowych, co z w przyszłości powinno przyczynić o poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowania celów nauczania, co powinno przełożyć się również na podniesienie kompetencji językowych naszych uczniów.

 -  pozwoliło nam zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę, poznać inną kulturę, co mamy nadzieję umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.

Udział w kursie metodyczno- językowym w Monachium był nas nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede wszystkim ważnym doświadczeniem zawodowym, które pozytywnie powinno wpłynąć na naszą pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs zagraniczny jest naszym osobistym sukcesem, który w dużym stopniu zmotywował nas do dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych.

Nauczyciele języka niemieckiego

                                                                  Marta Marek- Głowacka

                                                                  Joanna Szatkowska

 

>>Prezentacja<<

 

20170611 164441

20170611_125040

20170611_144054

20170614_120426

20170614_2128511

20170615_105245

20170616_130956

20170617_1404431

20170617_143633

MIEDZYNARODOWA PROMOCJA

PROJEKTU PO WER

"Mobilność kadry edukacji szkolnej" pt. ”Nauka nie ma końca”

realizowanego w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Technicznych
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023676

W dniach 8-12.05.2017r. w Sztokholmie w Szwecji odbyło się wydarzenie międzynarodowe pt. „Rola partnerów społecznych w kształceniu zawodowym”., w którym uczestniczyło 40 nauczycieli i przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym z 13 krajów europejskich, w tym koordynator projektu PO WER, wicedyrektor szkoły pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska.

 W programie wizyty było zwiedzanie Akademii Pilotażu oraz szkoły zawodowej i obserwowanie zajęć kształcenia praktycznego w takich zawodach jak: florystka, krawcowa, fryzjer, elektryk, elektronik. Podczas wykładu w Szwedzkiej Agencji Narodowej zaprezentowano system kształcenia zawodowego w Szwecji, a na zajęciach w grupach uczestnicy przedstawiali systemy kształcenia w swoich krajach.

Czytaj więcej: MIEDZYNARODOWA PROMOCJA  PROJEKTU 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  http://wszystkoociasteczkach.pl/