Kalendarium realizacji projektu

Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”

w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

 

 animacja do projektu           plakat